เวอร์ชันเต็ม: [-- รวบรวมคำถามในการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ณ อบจ.นนทบุรี --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> รวบรวมคำถามในการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ณ อบจ.นนทบุรี [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-14 10:47

รวบรวมคำถามในการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ณ อบจ.นนทบุรี

รวบรวมคำถามในการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ณ อบจ.นนทบุรี

- รวบรวมจากเพื่อนๆสมาชิก ที่ได้เข้าสอบในภาค ค ของ อบจ.นนทุบรี
- เพื่อให้ท่านได้ดูเป็นแนวทางในการสอบภาค ค สนามต่อๆไป
- ขอขอบคุณทุกคำถามจากเพื่อนๆสมาชิกด้วยครับ

ชื่อไฟล์ : รวมคำถามสอบสัมภาษณ์.pdf
ชนิดของไฟล์ : PDF
ดาวน์โหลด : http://www.mediafire.com/?mmuwbyodd2m (จากนั้น รอกดคลิก Click here to start download.. )

ตัวอย่าง...
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
คำถาม : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานแตกต่างกันอย่างไรกับราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค"

ตำแหน่ง :
คำถาม : คุณคาดหวังและคุณจะทำอะไรเพื่อ อบจ. ถ้าได้รับการบรรจุ

ตำแหน่ง : จพน.ธุรการ2
คำถาม : มีวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอย่างไร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
คำถาม : พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณประทับใจเรื่องใด จงอธิบาย


เวอร์ชันเต็ม: [-- รวบรวมคำถามในการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ณ อบจ.นนทบุรี --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.027614 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us