เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวโหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 --]

แนวข้อสอบรับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย ธกส. กศน. ทหาร หน่วยงานต่างๆ -> แผนการเรียนการสอน -> ดาวโหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-09-13 09:42

ดาวโหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1

http://1b05c586.linkbucks.com

http://aced5ef2.linkbucks.com


http://01c50aee.linkbucks.com


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การเปรียบเทียบจำนวนนับ
1-10 และ 0 (1)

http://2c8c4443.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การเปรียบเทียบจำนวนนับ
1-10 และ 0 (2)

http://f27a1d73.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1-10 และ 0 (3)

http://e0ce3df2.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1-10 และ 0 (4)

http://626aae2c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18
การเรียงลำดับจำนวนนับ 1-10 และ 0 (1)

http://35dc0dfa.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19
การเรียงลำดับจำนวนนับ 1-10 และ 0 (2)

http://78f86439.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20
การเรียงลำดับจำนวนนับ 1-10 แล ะ 0 (3)

http://0fa8a1e1.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 การจัดกลุ่มของจำนวนนับ
1-10 (1)

http://75526869.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23

การจัดกลุ่มของจำนวนนับ 1-10 (2)

http://0af96920.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24
การจัดกลุ่มของจำนวนนับ 1-10 (3)

http://f4547e38.linkbucks.com


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ 1
10 และ 0

http://a5c0792f.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ 1
10 และ 0

http://383394b6.linkbucks.com


ใบงานที่ 1 หน่วย 1 แผน 1


http://9ea74723.linkbucks.com


ใบงานที่ 2 หน่วย 1 แผน 16

http://68788b92.linkbucks.com


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายของการบวก

http://851e34f4.linkbucks.com


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การใช้เครื่องหมายบวก
(+)

http://2e1063d4.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน
9 (1)

http://9dc65ad0.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน
9 (2)

http://acbb6fe8.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน
9 (3)

http://154f1f67.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ศูนย์กับการบวก

http://fa7ceaa1.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวน
(
1)

http://b44e0587.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวน
(
2)

http://b6381739.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวน (3)

http://69e0f282.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 โจทย์ปัญหาการบวก (1)

http://e607dbd7.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 โจทย์ปัญหาการบวก (2)

http://4a0ebb01.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 โจทย์ปัญหาการบวก (3)

http://bd514def.linkbucks.com

ใบงานที่ 7 หน่วย 3 แผน 10

http://d4da97a6.linkbucks.com

 

ใบงานที่ 8 หน่วย 3 แผน 13

http://b4cdc9b8.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ความหมายของการลบฯ1

http://b961d510.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ความหมายของการลบฯ2

http://8c4c7f9f.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (1)

http://ea5d6e13.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (2)

http://9d55f00e.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (3)

http://5d88f9cc.linkbucks.com


admin 2012-09-13 09:43
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวน (3)
http://69e0f282.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 โจทย์ปัญหาการบวก (1)
http://e607dbd7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 โจทย์ปัญหาการบวก (2)
http://4a0ebb01.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 โจทย์ปัญหาการบวก (3)
http://bd514def.linkbucks.com
ใบงานที่ 7 หน่วย 3 แผน 10
http://d4da97a6.linkbucks.com

ใบงานที่ 8 หน่วย 3 แผน 13
http://b4cdc9b8.linkbucks.com


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ความหมายของการลบฯ1
http://b961d510.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  ความหมายของการลบฯ2
http://8c4c7f9f.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (1)
http://ea5d6e13.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (2)
http://9d55f00e.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (3)
http://5d88f9cc.linkbucks.com

随风飘9 2013-02-02 10:01
非常酷哦,不顶对不起良心

最新电影


เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวโหลดแผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.035608 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us