ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [PEA]
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [PEA]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 64 อัตรา


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (นครราชสีมา) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 64 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 10 , 11 , 13 สิงหาคม 2558

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้าง (ลชง.) แก้ไฟฟ้าขัดข้อง
จำนวน 64 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย
- ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- อายุ 18 - 30 ปี

การรับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 10 , 11 , 13 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร LED 2 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)

ประกาศ รับสมัครเพื่อเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำเขตพื้นที่ จำนวน 16 อัตรา (ตั้งแต่ 10 - 11 สิงหาคม 2558)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) รับสมัครเพื่อเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำเขตพื้นที่ จำนวน 16 อัตรา (ตั้งแต่ 10 - 11 สิงหาคม 2558)

 

ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง ทำหน้าที่แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

เงินเดือน 12,690 บาท

วุฒิ ปวช สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel. 053-241018  Ext. 10450


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจำปี พ.ศ.2555
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test ) เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  
วิศวกร (ไฟฟ้า)  
พนักงานบบัญชี
นักบัญชี
และตำแหน่งอื่นๆ
สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)  Line ID : sobdaidee
-ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ399บาท 

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ติว   ราคา 679 บาท
ชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com  /   Line ID : sobdaidee 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
1.     การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามที่สำคัญและใช้กันทั่วไปได้แก่
        ก.    การสังเกต การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม             ข.    การสังเกต  การสัมภาษณ์  การทดลอง
        ค.    การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม การทดลอง           ง.     การสังเกต การทดลอง การใช้แบบสอบถาม
        จ.     การรายงาน การทดลอง การใช้แบบสอบถาม
        ตอบ       ก.  การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม

2.     ข้อใดไม่ใช่หลักของการสังเกตที่ดี
        ก.    การสังเกตต้องมีการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริง
        ข.    ผู้สังเกตควรฝึกให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือบันทึกผล
        ค.    ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต
        ง.     มีความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่จะสังเกตกับปัญหาที่จะวิจัย
        จ.     ข้อ ค.  และ  ง.
        ตอบ       ค.  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต

3.     ข้อใดเป็นข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต
        ก.    ช่วยให้ได้ข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต
        ข.    ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นผลพลอยได้
        ค.    ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั่วถึงทุกแง่ทุกมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
        ง.     เมื่อรู้ตัวว่าถูกสังเกต อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง
        จ.     ข้อ  ค.  และ  ง. ถูก
        ตอบ       จ.  ข้อ  ค.  และ  ง.  ถูก

4.     คุณลักษณะข้อใดที่ผู้สัมภาษณ์ไม่มีก็ได้
        ก.    พูดชัดเจน แจ่มใส  ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
        ข.    สามารถสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ
        ค.    ถ้าการสัมภาษณ์ต้องใช้ภาษาอื่นผู้สัมภาษณ์ควรจะพูดสัมภาษณ์
        ง.     รู้จักจดบันทึกการสัมภาษณ์ให้เป็นระเบียบ            จ.    ไม่มีข้อถูก
        ตอบ       จ.  ไม่มีข้อถูก

5.     คำถามที่ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรใช้คือข้อใด
        ก.    คำถามแบบกว้างๆ                                                               ข.    ถามให้ตรงจุดที่สุด
        ค.    คำถามยั่วยุให้อยากตอบ                                                     ง.    คำถามที่มีลักษณะติดต่อกันเป็นลูกโซ่
        ตอบ       ก.  ไม่ควรใช้คำถามแบบกว้างๆ หรือแบบครอบจักรวาล

6.     ข้อใดมิใช่ลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
        ก.    กำหนดหรือเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า
        ข.    เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามซึ่งมีแนวคำถามไว้ให้เลือก
        ค.    ผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง
        ง.     ใช้คำถามกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเหมือนกันหมด
        จ.     ข้อ ข.  และ ง.
        ตอบ       ก.  เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Structured Interview)

7.     หลักการสัมภาษณ์ควรปฏิบัติตามข้อใดเป็นประการแรก
        ก.    ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์                                   ข.    ศึกษาประวัติส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์
        ค.    เลือกผู้ให้สัมภาษณ์อย่างรอบคอบ                                   ง.    ผู้ให้สัมภาษณ์มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์เพียงใด
        จ.     สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์
        ตอบ       ก.  ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์

8.     ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์ตามข้อใด
        ก.    ศึกษาประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
        ข.    ไม่สัมภาษณ์ผู้ที่มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์
        ค.    สร้างความสัมพันธ์ เป็นกันเองกับผู้ให้สัมภาษณ์
        ง.     ไม่จำเป็นต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า
        จ.     ไม่ถามในสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ต้องการตอบ
        ตอบ       ง.  คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ต้องมีการวางแผนและอาจต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า

9.     ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์
        ก.    ให้ผู้ให้สัมภาษณ์พูดมากกว่าฟัง                                       ข.    ไม่ควรใช้คำถามนำ
        ค.    ตะล่อมให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบในประเด็น                      ง.    ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายให้ผู้สัมภาษณ์เห็น
        จ.     ไม่มีข้อถูก
        ตอบ       จ.  ไม่มีข้อถูก

10.  การบันทึกผลสัมภาษณ์มีหลักการปฏิบัติตามข้อใด
        ก.    บันทึกผลทันที                                                                     ข.    บันทึกระหว่างการสัมภาษณ์
        ค.    บันทึกหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ                               ง.    บันทึกตามที่สะดวก
        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.
        ตอบ       จ.  บันทึกผลทันที อาจบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ หรือหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ ไม่ควร
                             ทิ้งไว้นาน อาจหลงลืมหรือคลาดเคลื่อนได้

11.  ข้อความในการบันทึกผลสัมภาษณ์ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
        ก.    ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้สัมภาษณ์                                         ข.    วัน  เดือน  ปี ที่สัมภาษณ์
        ค.    ผลการสัมภาษณ์                                                                  ง.    สรุปผลการสัมภาษณ์
        จ.     ถูกทุกข้อ
        ตอบ       จ.  ถูกทุกข้อ

12.  ข้อใดมิใช่ข้อดีของการสัมภาษณ์
        ก.    สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อย                  
        ข.    ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริงบางเพิ่มเติมในขณะสัมภาษณ์
        ค.    สามารถเก็บข้อมูลได้จากบุคคลทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย
        ง.     สามารถหาข้อเท็จจริงที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งแอบแฝงอยู่ได้
        จ.     เมื่อมีข้อข้องใจหรือไม่เข้าใจคำถามก็สามารถทำความเข้าใจกันได้
        ตอบ       ก.  ข้อจำกัดของการสัมภาษณ์มักจะสิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อย

13.  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับข้อใด
        ก.    เวลา                                                                                        ข.    ค่าใช้จ่าย
        ค.    ผู้สัมภาษณ์                                                                            ง.    ผู้ให้สัมภาษณ์               จ.  ถูกทุกข้อ
        ตอบ       ค.  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์
                             ของผู้สัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่

14.  ข้อดีของแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)  คือข้อใด
        ก.    สร้างคำถามได้ง่าย                                                               ข.    ผู้ตอบมีโอกาสใช้ความคิดได้อย่างเสรี
        ค.    ได้ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ทัศนคติ                               ง.    ข้อ  ก.  และ  ข.
        จ.     ถูกทุกข้อ
        ตอบ       จ.  ถูกทุกข้อ

15.  ข้อจำกัดของแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open-ended Questionnaire)  คือข้อใด
        ก.    ไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบ                                       ข.    รวบรวมคำตอบยาก
        ค.    ผู้ตอบไม่มีโอกาสใช้ความคิดได้อย่างเสรี                       ง.    ข้อ  ก.  และ  ข.
        จ.     ถูกทุกข้อ
        ตอบ       ง.  ข้อ  ก.  และ  ข.

------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อที่ โทร 081-0477807  (ครูนก)     
Line ID : sobdaidee
E-mail :sobdaidee@gmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้