ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2558

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 12 ตำแหน่ง


สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบเครือข่าย)
5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวน
7. ตำแหน่ง นิติกร
8. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานติดตามประเมินผลการปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญ)
9. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานวิจัย)
10. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน)
11. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานบรรณารักษ์และบริหารงานพิพิธภัณฑ์)
12. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานนโยบายและแผน)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ombudsman.job.thai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

- แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม 

- แนวข้อสอบการวิเคราห์สรุปเหตุผล

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานระบบเครือข่าย)
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)
6. เจ้าหน้าที่สอบสวน
7. นิติกร
8. นักวิชาการ (งานติดตามประเมินผลการปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญ)
9. นักวิชาการ (งานวิจัย)

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)  Line ID : sobdaidee
-ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ399บาท 

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ติว   ราคา 679 บาท
ชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com  /   Line ID : sobdaidee 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ผู้ตรวจการแผ่นดินเดิมมีชื่อว่าอย่างไร
ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ค. ผู้ตรวจการ
ข. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ  ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

2. การจัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
ก. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ค. 15 มีนาคม พ.ศ. 2533
ข. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ง. 16  มีนาคม พ.ศ. 2533
ตอบ  ข. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

3. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทยคือใคร
ก. นายพิเชต สุนทรพิพิธ ค.  พลเอกธีรเดช มีเพียร
ข. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ง.  นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ตอบ  ก. นายพิเชต สุนทรพิพิธ   เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายพิเชต  สุนทรพิพิธ  เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย
นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (พ.ศ.2545-2551)
พลเอกธีรเดช มีเพียร เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (พ.ศ.2546-2553)
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

4. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทยคือใคร
ก. พลเอกธีรเดช มีเพียร  ค. นายปราโมทย์  โชติมงคล 
ข. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์  ง. นายเฉลิมศักดิ์   จันทรทิม
ตอบ ค. นายปราโมทย์ โชติมงคล
นายเฉลิมศักดิ์   จันทรทิม เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

5. ใครคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก
ก. พลเอกธีรเดช มีเพียร  ค. นายปราโมทย์  โชติมงคล 
ข. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์  ง. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
ตอบ   ก. พลเอกธีรเดช มีเพียร 


6. ใครคือผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ก. ดร.ประวิช รัตนเพียร ค. ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช
ข. นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม ง. ถูกทั้ง ก และ ค
ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ค ผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบันมี 2 คน คือ
ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช และ ดร.ประวิช รัตนเพียร  ส่วนนายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ก. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

8. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีใด
ก. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ข. การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ค. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กร ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9. ใครคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ก. นางณัฏฐา มูนจินดา ค. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
ข. ดร.ประวิช รัตนเพียร ง. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ตอบ  ง. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
นางณัฏฐา  มูนจินดา  เป็น รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดร.ประวิช  รัตนเพียร เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

10. ข้อใดคือปรัชญาองค์กรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก. ร้องเรียนได้สะดวก ค. พิจารณาโดยรวดเร็ว
ข. โปร่งใสตรวจสอบได้ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ปรัชญาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กำหนดไว้ ได้แก่
1. ร้องเรียนได้สะดวก   2. พิจารณาโดยรวดเร็ว EFFICIENCY 
3. เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย FAIRNESS 4. โปร่งใสตรวจสอบได้ ACCOUNTABILITY

11. แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีกี่ยุทธศาสตร์
ก. 7 ยุทธศาสตร์ ค. 5 ยุทธศาสตร์
ข. 6 ยุทธศาสตร์ ง. 4 ยุทธศาสตร์
ตอบ  ก.  7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การแก้ไขความทุกข์ร้อนของประชาชนในเชิงรุกด้วยความรวดเร็ว มีมาตรฐาน  
และเป็นธรรม 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และสิทธิในการร้องเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ
           ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม และตรวจสอบด้านจริยธรรมเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
  และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
           ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสนับสนุนและสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของสำนักงาน

12. ข้อใดคือเว็บไซด์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก. [url]www.ombudsman.co.th[/url]  ค. [url]www.ombudsman.ac.th[/url]
ข. [url]www.ombudsman.go.th[/url] ง. [url]www.ombudsman.com[/url]
ตอบ  ข. [url]www.ombudsman.go.th[/url] 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อที่ โทร 081-0477807  (ครูนก)     
Line ID : sobdaidee
E-mail :sobdaidee@gmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. ผู้ตรวจการแผ่นดินเดิมมีชื่อว่าอย่างไร
ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา                                                ค. ผู้ตรวจการ
ข. ผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                                     ง.  ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ   ก. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

2. การจัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
ก. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533                                                        ค. 15 มีนาคม   พ.ศ. 2533
ข. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533                                                        ง. 16  มีนาคม   พ.ศ. 2533
ตอบ   ข. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533

3.  ผู้ตรวจการแผ่นดินของคนแรกของประเทศไทยคือใคร
ก. นายพิเชต สุนทรพิพิธ                                                               ค.  พลเอกธีรเดช  มีเพียร
ข. นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์ ง.  นางผาณิต   นิติทัณฑ์ประภาศ
ตอบ    ก. นายพิเชต สุนทร
ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางค์กูร เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

4. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรกของประเทศไทยคือใคร
ก. พลเอกธีรเดช  มีเพียร                                                               ค. นายปราโมทย์  โชติมงคล           
ข. นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์                                                        ง. นายเฉลิมศักดิ์   จันทรทิม
ตอบ  ค. นายปราโมทย์ โชติมงคล
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เป็น เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน

5. ใครคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก
ก. พลเอกธีรเดช  มีเพียร                                                                 ค. นายปราโมทย์  โชติมงคล           
ข. นายพูลทรัพย์  ปิยะอนันต์                                                         ง. นายเฉลิมศักดิ์   จันทรทิม
ตอบ   ก. พลเอกธีรเดช  มีเพียร      

6.                ใครคือผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ก. นายบูรณ์ ฐาปนดุล  ค. ศาสตราจารย์ศรีราชา  เจริญพานิช
ข. พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์                                                        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค          ผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบันมี  3  คน  คือ
ศาสตราจารย์ศรีราชา  เจริญพานิช เป็นประธาน  และ   นายบูรณ์ ฐาปนดุล 
พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์               

7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐
ก. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

8. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีใด
ก. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ข. การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ค. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กร ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

9. ใครคือประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ก. นางณัฏฐา มูนจินดา ค. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
ข. ดร.ประวิช  รัตนเพียร ง. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร
ตอบ   ง. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร
1. ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. นายบูรณ์ ฐาปนดุล                                  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
3. พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์                                 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

10. ข้อใดคือปรัชญาองค์กรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก. ร้องเรียนได้สะดวก                                                                    ค. พิจารณาโดยรวดเร็ว
ข. โปร่งใสตรวจสอบได้                                                 ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ  ปรัชญาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กำหนดไว้ 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ฉบับใด
ก. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
ข. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔0
ค. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ง. ถูกเฉพาะ  ก  และ  ค
ตอบ  ง.  ถูกเฉพาะ  ก  และ  ค
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
       ประมุข ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
ค. ไม่เคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๘  ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่เคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(๕) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๖) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น
               หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
       (๗) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้มีตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
                ในระยะสามปีก่อนวันสมัคร
         (๘) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ
    ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ
         (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
        (๑๐) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
     เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
        (๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
     รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เพราะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
        (๑๒) ไม่เคยถูกวินิจฉัยหรือมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
      สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
        (๑๓) ไม่เคยถูกถอดถอนจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ
        (๑๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
        (๑๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวย
      ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

3. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก.              ลาออก                                  
ข.              มีอายุครบ   60  ปี บริบูรณ์                                                               
ค.  วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจาตำแหน่ง
ง.  ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
ตอบ   ข. มีอายุครบ   60  ปี บริบูรณ์
                มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ตรวจการแผ่นดินพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้