ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ

เปิดสอบ การเคหะแห่งชาติ 2558

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงาน 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

1 ช่างเทคนิค (สำรวจ) วุฒิ ปวสสาขาวิชาช่างสำรวจ 

2 ช่างเทคนิค (ก่อสร้าง) วุฒิ ปวส สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

3 สถาปนิก วุฒิ ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 

4 วิศวกร (โยธา) ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี) 

5 วิศวกร(ไฟฟ้า) ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) 

6 พนักงานพัสดุ ป.ตรีทางสัมคมศาสตร์ 

7 พนักงานจัดการทรัพย์สิน ป.ตรีทางสัมคมศาสตร์ 

8 พนักงานบริหารงานทั่วไป ป.ตรีทางสัมคมศาสตร์ 

9 พนักงานบริหารงานทั่วไป (คอมพิวเตอร์) ป.ตรีทางคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

10 บุคลากร ป.ตรีทางสัมคมศาสตร์ 

11 นิติกร ป.ตรีทางนิติศาสตร์ 

12 พนักงานการเงินและบัญชี ป.ตรี ทางบัญชี การเงิน การธนาคาร การลงทุน พาณิชยศาสตร์ (การเงิน,การคลัง) 

13 นักบัญชี ป.ตรี ทางบัญชี  

14 เศรษฐกร ป.ตรีทาง เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง บริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการบริการ ศิลปศาสตร์การจัดการทั่วไป(การตลาด) 

15 เศรษฐกร (ป.โท) ทางเศรษฐศาสตร์ 

16 พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ป,ตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

17 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน(บริหารความเสี่ยง) ป.โท ทางด้านการเงิน หรือบัญชร 

18 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน(ติดตามประเมินผล) ป.โท ทาง สัมคมศาสตร์ 

19 นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) ป.ตรีทางวิทยาศษสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

20 พนักงานประชาสัมพันธ์ ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศษสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

วิธีสมัคร สมัครทาง Website http://nha.job.thai.com/ 

ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 ก.ค. 58 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน ได้ทาง http://nha.job.thai.com

ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ก.ค.58 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ


สมัครได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น

ค่าสมัครสอบ 250 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558>>> คลิ๊ก !! ถูกใจเพจ งานราชการ เพื่อติดตามข่าาว

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ  ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537

- แนวข้อสอบทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม 

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test

- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)  Line ID : sobdaidee
-ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ399บาท 

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ติว   ราคา 679 บาท
ชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com  /   Line ID : sobdaidee 

1.การเคหะแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516                                         ค. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
ข. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516                                         ง.  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

2.การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานประเภทใด
ก. รัฐ                                                                                   ค. รัฐวิสาหกิจ
ข. เอกชน                                                                           ง. มหาชน

3.การเคหะแห่งชาติถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่  1                                                                       ค. ฉบับที่   3
ข. ฉบับที่  2                                                                       ง. ฉบับที่   4

4.หน่วยงานใดที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรกของของการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ก. กองเคหะสถานสงเคราะห์                                        ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข. สำนักงานอาคารสงเคราะห์                                      ง. ถูกทุกข้อ

5.ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการเคหะแห่งชาติ
ก. [url]www.sso.go.th[/url]                                                            ค. http://www.nha.co.th  
ข. http://www.mol.go.th                                               ง. http://[url]www.nha.go.th[/url]

6.ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายสมชัย  เชาว์พฤติพงศ์                                         ค. นายพงศ์พัท    จิตรสำเริง
ข. นางจำเนียร   ดุริยประณีต                                         ง.  นายวิฑูรย์   เจียสกุล

7.รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีทั้งหมดกี่คน
ก. 3  คน                                                                             ข.  4  คน
ค.   5   คน                                                                            ง.   6  คน

8.ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการเคหะแห่งชาติ
ก. Department of  Labour  Protection and Welfare
ข. National  Housing  Authority
ค. Housing  Authority  National
ง. Security   Social    Office

9.การเคหะแห่งชาติ   มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. กกช.                                                                              ค. กห.ช.
ข. กคช.                                                                              ง.  กค.ช.
ข้อใดคือหมายเลข  Call  Center  การเคหะแห่งชาติ     
ก. 1651                                                                               ข. 1615
ข. 1515                                                                               ง. 1525

10.หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ ต้องติดต่อที่ e-mail ใด
ก. info@labour.mail.go.th                                            ค. osh1@labour.mail.go.th
ข. experts@labour.mail.go.th                                      ง.  prdi@nha.co.th 

11.การเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก. กรุงเทพมหานคร                                                        ค. สระบุรี
ข. นนทบุรี                                                                         ง. สมุทรปราการ

12.การเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. บางนา                                                                           ค. ตลิ่งชัน
ข. บางกะปิ                                                                        ง. ดอนเมือง

13.ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติ  ปี 2554 - 2558
ก. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  และมีธรรมาภิบาล
ข. เป็นหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ค. พัฒนาและเผยแพร่องค์กรความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ
ง. บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชนภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

14.ข้อใดคือภารกิจของการเคหะแห่งชาติ
ก. ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ข. บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสูด
ค. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ง. ถูกทุกข้อ

รูปภาพ: v3.jpg 
รูปภาพ: 233891-attachment.jpg 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    การเคหะแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516            ค. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
ข.    13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516            ง.  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

2.    การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานประเภทใด
ก.    รัฐ                        ค. รัฐวิสาหกิจ
ข.    เอกชน                    ง. มหาชน

3.    การเคหะแห่งชาติถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด
ก.    ฉบับที่  1                    ค. ฉบับที่   3
ข.    ฉบับที่  2                    ง. ฉบับที่   4

4.    หน่วยงานใดที่จัดตั้งขึ้นในระยะแรกของของการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ก.    กองเคหะสถานสงเคราะห์            ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข.    สำนักงานอาคารสงเคราะห์            ง. ถูกทุกข้อ

5.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการเคหะแห่งชาติ
ก.    [url]www.sso.go.th[/url]                ค. http://www.nha.co.th 
ข.    http://www.mol.go.th            ง. http://www.nha.go.th

6.    ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายสมชัย  เชาว์พฤติพงศ์            ค. นายพงศ์พัท    จิตรสำเริง
ข.    นางจำเนียร   ดุริยประณีต            ง.  นายวิฑูรย์   เจียสกุล

7.    รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีทั้งหมดกี่คน
ก.    3  คน                    ข.  4  คน
ค.   5   คน                    ง.   6  คน

8.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการเคหะแห่งชาติ
ก.    Department of  Labour  Protection and Welfare
ข.    National  Housing  Authority
ค.    Housing  Authority  National
ง.    Security   Social    Office

9.    การเคหะแห่งชาติ   มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก.    กกช.                    ค. กห.ช.
ข.    กคช.                    ง.  กค.ช.

10.    ข้อใดคือหมายเลข  Call  Center  การเคหะแห่งชาติ     
ก.    1651                    ข. 1615
ข.    1515                    ง. 1525

11.    หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ ต้องติดต่อที่ e-mail ใด
ก.    info@labour.mail.go.th            ค. osh1@labour.mail.go.th
ข.    experts@labour.mail.go.th            ง.  prdi@nha.co.th 

12.    การเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก.    กรุงเทพมหานคร                ค. สระบุรี
ข.    นนทบุรี                    ง. สมุทรปราการ

13.    การเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    บางนา                    ค. ตลิ่งชัน
ข.    บางกะปิ                    ง. ดอนเมือง

14.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติ  ปี 2554 - 2558
ก.    ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  และมีธรรมาภิบาล
ข.    เป็นหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ค.    พัฒนาและเผยแพร่องค์กรความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ
ง.    บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชนภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

15.    ข้อใดคือภารกิจของการเคหะแห่งชาติ
ก.    ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ข.    บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสูด
ค.    ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ง.    ถูกทุกข้อ
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้