ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2558

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : การไฟฟ้านครหลวง 
หัวข้อ รับสมัคร 296 อัตรา วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับพนักงาน เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2558

รายละเอียด
รับสมัคร 296 อัตรา วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท การไฟฟ้านครหลวงเปิดรับพนักงาน เปิดรับสมัครทาง Internet วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2558 

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงจะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบเข้าบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 39 คุณวุฒิ ประกอบด้วย ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท รับสมัคร 10 - 19 พฤษภาคม 2558 โดยประกาศรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม


 กดถูกใจเพจ เพื่อรับแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้าานครหลวง
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้าานครหลวง
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- นักวิชาการ ด้านวางแผน
นักบัญชี
- นักการเงิน
นักฝึกอบรม
นักประชาสัมพันธ์
- วิศวกรไฟฟ้า
- นักบริหารงานพัสดุ
- บุคคลากร
- นิติกร
- เลขานุการ
- นักประมวลผลข้อมูล
- พยาบาล
- วิศวโยธา
- วิศวเครื่องกล
- ช่างเทคนิคไฟฟ้า
- ช่างเทคนิคโยธา
- ช่างเทคนิคเครื่องกล

 • สนใจสั่งซื้อมาที่ 
  โทร 081-047-7807 (ครูนก) 
  Line ID : sobdaidee
 • สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 พรบ.การไฟฟ้านครหลวง    ราคา 679 บาท

  ชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี 
  409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  ประเภท
  ออมทรัพย์ 

  ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย 
  โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com


 กดถูกใจเพจ เพื่อรับแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 

รูปภาพ: ปก.jpg 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 1. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ให้ไว้ ณ วันใด
 2. ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๐๑                                                      ค. ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๐๑
 3. ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๐๑                                                      ง. ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๐๑

ตอบ   ก. ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๐๑

 1. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง   มีกี่ฉบับ
 2. ฉบับเดียว                                                                              ค. 3  ฉบับ
 3. 2  ฉบับ                                                                                  ง. 4 ฉบับ

ตอบ   ค. 3  ฉบับ   ได้แก่
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ 
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

 1. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                                  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                                    ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 1. พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑  มีกี่หมวด กี่มาตรา
 2. 5  หมวด   54  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล                       ค. 5  หมวด   45  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
 3. 6  หมวด   54  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล                       ง. 6  หมวด   45  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล

ตอบ    ข. 6  หมวด   54  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล

 1. “การไฟฟ้านครหลวง” ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใด
 2.  ผลิตพลังงานไฟฟ้าไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการโอนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐
 3. จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 
 4. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง
 5. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ 
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นเรียกว่า “การไฟฟ้านครหลวง” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลิตพลังงานไฟฟ้าไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการโอนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
(๒) จัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และ 
(๓) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง

 1. ทุนของการไฟฟ้านครหลวงประกอบด้วยอะไรบ้าง
 2.  เงินที่ได้จากงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา ๑๑
 3. ทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่ได้รับโอนตามมาตรา ๑๐ เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว
 4. เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
 5. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ 
มาตรา ๑๒ ทุนของการไฟฟ้านครหลวงประกอบด้วย 
(๑) เงินที่ได้จากงบประมาณแผ่นดินตามมาตรา ๑๑ 
(๒) ทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่ได้รับโอนตามมาตรา ๑๐ เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว และ 
(๓) เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ

 1. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจของการไฟฟ้านครหลวง
 2. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้งและการถอดถอนพนักงาน
 3. จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง
 4. สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง
 5. ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง โอน รับโอน แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

ตอบ   ก. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้งและการถอดถอนพนักงาน
มาตรา ๑๓ ให้การไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
(๑) สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

Daisies ……………..in the meadows in the country.
a. has grown                                     b. Grow
c. is growing                                      d. Grew
คำตอบ  b. ใช้ Present Simple Tense  [ S+V (s, es.)]  แสดงข้อความที่เป็นจริงโดยธรรมชาติหรือทั่วๆไป ตลอดจนสุภาษิตละคำพังเพย

9. She thinks her mother ………….the gift I bought for her.
a. will  like                                          b. will  be  liked
c. will have  liked                              d. would  like
คำตอบ   d. ใช้ Past Simple  Tense  [S + V. 2 ]  เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยไม่จำกัดเวลา ซึ่งบางครั้งจะมีคำหรืออนุประโยคที่แสดงถึงเวลาในอดีตกำกับอยู่ด้วย

10. He had done his laundry before he…………TV.
a. watched                                         b. had been watched
c. watching                                        d. was watching
คำตอบ  a. ใช้  Past Perfect tense [S+ had+V3 ]  คู่กับ Past Simple  Tense  [S + V. 2 ]  เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน โดยใช้ Past Perfect  กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและใช้ Past Simple    กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลัง ซึ่งมักจะมีคำเชื่อมบอกเวลาอยู่ด้วย

11. Somsri said she …………an appointment next week.
a. has cancelled                               b. was being cancelled
c. had cancelled                               d. would be cancelled
คำตอบ  c. ใช้ Past Perfect tense [ S+ had+V3  ]  เพื่อบอกให้ทราบถึงคำพูดหรือความคิดต่อเหตุการณ์หนึ่งในอดีต
12. I will go to London next  week ………….the pilots of that airline ………..striking yet ? 
a. Did, stop                                        b. Is, stopping
c. Does, stop                                     d.  Have, stopped
คำตอบ  d. ใช้ Presnt Perfect Tense [S+ havs, has +V3 ]  แสดงเหตุการณ์ที่เกิดติดต่อกันในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ได้แสดงเจตนาที่แน่นอน ว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคตหรือไม่ มักมีคำบอกเวลา เช่น since, for , never, many , several times ,so far ,how long ….?  ,yet

13.  I called my friend ,but she ………….me.
a. did not hear                                  b. had not heard
c. was not hearing                           d. does not hear
คำตอบ  a. ใช้  did  ประกอบ v. แท้ ในประโยคคำถามและปฏิเสธ ที่เป็น Past Simple  Tense  โดย v. แท้ จะอยู่ในรูปของ v. (ไม่ผัน)

14. The plane …………..When the bomb …………..
a.  had landed  ,had exploded                               
b.  Was landing  ,would  explode
c. Was landing  , explode                           
d. landed  ,was  exploding 
คำตอบ  c. ใช้  Past  Continuous Tense (Progressive Tense) [S+V. to be (was, were) +V.ing]  คู่กับ Past Simple  Tense  [S + V. 2 ]  เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยใช้ Past  Continuous  กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ และใช้ Past Simple  กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทรกขึ้นมา ซึ่งมักมีคำจะเชื่อมบอกเวลาอยู่ด้วย 

15. I………when my mother ………….me
คำตอบ b. คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 14

16.  The brush ………….his hand when he ………………..
คำตอบ c. คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 14

17. She……………flowers when she……………a tiger
คำตอบ d . คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 14 

18.  He…………his adviser next week. 
a. saw                                                 b.  Is seeing
c.  Has been                                      d.  was seeing
คำตอบ b. คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3
19. I …………my TV. I can’t go out now.
a. fixed                                               b. fix
c. am fixing                                        d.  was fixing
คำตอบ  c. ใช้ Present Continuous Tense [  S+ is, am, are +V.ing ] กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นอยู่มนขณะที่พูด โดยมักมีคำบอกเวลา เช่น now, right now , at this/ the moment

20.  I am bored. I ………..someone to replace me.
a. wanted                                           b. want
c. am wanting                                   d. will be wanted
คำตอบ   b. ใช้ Present Simple Tense [S+V (s, es) ] แสดงความเป็นจริงในปัจจุบันและเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

21.  What ………….will happen to him ?
a. are you thinking                           b. did you think
c. has you thought                           d. do you think
คำตอบ  d. ใช้   do  ประกอบ  v. แท้ ในการสร้างประโยคคำถามและปฏิเสธที่เป็น  Present Simple Tense  โดยสอดคล้องกับ s. ส่วน v. แท้จะอยู่ในรูปของ  v.1 ไม่ผัน

22. There must be …………..students who did not come to class.
a. every                                              b. some
c. that                                                 d. each
คำตอบ  b. คำบอกจำนวนต่อไปนี้ใช้ขยายได้ทั้ง n. นับได้เอกพจน์และพหูพจน์ และ n. นับไม่ได้จึงต้องผัน v. ที่มันขยายได้แก่  a lot of , none of the , any of , the  any all , some , some of the คำจำนวนต่อไปนี้ใช้ขยาย n. นับได้เอกพจน์ และใช้ v. เอกพจน์ ได้แก่  a , an , each , every, another , this , that , one.

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้