ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านนักเรียนนายสิบตํารวจ 58
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านนักเรียนนายสิบตํารวจ 58

ประกาศผลสอบตำรวจ 2558 แล้ว!!! รายชื่อผู้สอบผ่านนักเรียนนายสิบตํารวจ 58

ประกาศผลสอบตำรวจ 2558 แล้ว!!! รายชื่อผู้สอบผ่านนักเรียนนายสิบตํารวจ 58

ประกาศผลสอบตำรวจ ประจำปี 2558 แล้ว!!! บุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศผลสอบนักเรียนนายสิบตำรวจแล้ว!!!

- กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศฯ)
ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
- ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศฯ)
ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
- กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศฯ)

รับสมัครจากทหารเกณฑ์
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)

หรือ ตรวจผลคะแนนสอบได้ที่นี่!!!

การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้
1.1 ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร
- ชาย ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป
- หญิง ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า ผ่าน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป
1.2 วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า ผ่าน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป
- หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า ผ่าน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

2 สอบสัมภาษณ์
จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสม จึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน

3. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า ไม่ผ่าน และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

4. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่าไม่ผ่านสำหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ โดยจะนำผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนที่มีการดำเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการที่มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ในแต่ละคดีมาเป็นหลักการและข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณีผู้ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดจะได้คะแนน 50 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ 0 คะแนน
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111111
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้