ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์แนบ : http://job.ocsc.go.th/images/Job/635113917941937340.pdf

- See more at: http://www.kruwandee.com/news-id7331.html#sthash.Jos7ZSzl.dpuf


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 

- ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย

- คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

 (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

 • 1) นักจัดการงานทั่วไป
  2) นักทรัพยากรบุคค
  3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผ
  4) นักวิชาการคอมพิวเตอ
  5) นักวิชาการสาธารณสุข
  6) เจ้าพนักงานธุรการ
  7) พนักงานบริการ
สนใจสั่งซื้อมาที่  
โทร 081-047-7807  (ครูนก) 
Line ID : sobdaidee
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

  
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ  กรมสุขภาพจิต
**********************


1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมสุขภาพจิต
ก.    [url]www.dmh.go.th[/url]                ค. [url]www.rd.go.th[/url] 
ข.    [url]www.mol.go.th[/url]                ง. [url]www.dsd.go.th[/url]
ตอบ  ก. [url]www.dmh.go.th[/url]

2.    กรมสุขภาพจิตมีชื่อย่อว่าอะไร
ก.    กจ.                        ค. กสจ.
ข.    สจ.                        ง. สภจ.
ตอบ  ข. สจ.    

3.    อธิบดีกรมสุขภาพจิตคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต            ค. แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร
ข.    นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์            ง. ดร.สาธิต รังคศิริ
ตอบ  ข. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์

4.    ปัจจุบันรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  มีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
ตอบ    ค. 3  คน  ได้แก่
1.    นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต        รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
2.    นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง        รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
3.    แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร        รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

5.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมสุขภาพจิต
ก.    The Revenue Department
ข.    Department of Mental Health
ค.    Department of  Protection Labour  and Welfare
ง.    Department of Livestock Development  
ตอบ   ข. Department of Mental Health

6.    กรมสุขภาพจิต  มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก.    TRD                    ค. DLD
ข.    RD                        ง.  DMH 
ตอบ   ง.  DMH 

7.    กรมสุขภาพจิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    17 กันยายน  พ.ศ. 2439            ค. 3  ตุลาคม พ.ศ.2537 
ข.    3  มกราคม  พ.ศ.2537            ง. 3  ธันวาคม  พ.ศ. 2537    
ตอบ   ง. 3  ธันวาคม  พ.ศ. 2537    

8.    เดิมกรมสุขภาพจิตมีชื่อว่าอะไร
ก.    กองสุขภาพจิต                ค. กองพัฒนาสุขภาพจิต
ข.    สถาบันสุขภาพจิต                ง. สถาบันพัฒนาสุขภาพจิต
ตอบ   ข. สถาบันสุขภาพจิต

9.    ข้อใดคือหมายเลขสายด่วน กรมสุขภาพจิต
ก.    1667                    ค. 1161
ข.    1546                    ง. 1645
ตอบ   ก. 1667

  
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111111111
  
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้