ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และ  (ฉบับที่ 3) พ.. 2551

**********************************************

 

1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545  ประกาศใช้เมื่อใด

ก. 15  เมษายน   พ..2545                                    . 17  เมษายน   พ..2545

ข. 16  เมษายน   พ..2545                                    . 18  เมษายน   พ..2545

ตอบ  ค. 17  เมษายน   พ..2545

2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  ประกาศใช้เมื่อใด

ก. 20  มกราคม  พ..2547                                    . 26  มกราคม  พ..2547

ข. 20  มีนาคม  พ..2547                                      . 26  กุมภาพันธ์  พ..2547

ตอบ  ค. 26  มกราคม  พ..2547

3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน  (ฉบับที่ 3) พ.. 2551 ประกาศใช้เมื่อใด

ก. 1  ตุลาคม  พ..2551                                         . 1  มกราคม  พ..2551

ข. 1  ธันวาคม  พ..2551                                      . 1  กันยายน  พ..2551

ตอบ   ก. 1  ตุลาคม  พ..2551

4. หนี้ผูกพันรายละไม่เกินเท่าใดที่สามารถขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้

ก. 50000 บาท                                                           ค. 10000 บาท

ข. 20000 บาท                                                           . 5000 บาท

ตอบ   . 50000 บาท  

5. "คลัง" ตามความหมายในพระราชบัญญัติระเบียบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 หมายถึงข้อใด

ก. คลังจังหวัด                                                          

ข. คลังอำเภอ

ค. บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  งถูกทุกข้อ

 

6. หัวหน้าส่วนราชการอาจมอบอำนาจให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับใดเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินได้

ก. ระดับ 8                                                                  ระดับ 5

ข. ระดับ 6                                                                  ระดับ 3

ตอบ  ระดับ 8

7. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย

ก. ประธานศาลฏีกา                                                 ก.บ.ศ.

ข. คลังจังหวัด                                                           เจ้าหน้าที่การเงิน

ตอบ  คก.บ.ศ.

8. หากผู้ยืมเงินไม่มาชำระเงินยืมภายในกำหนด ให้ผู้อำนวยการเรียกชดใช้เงินยืมอย่างช้าภายในกี่วัน

ก. วัน                                                                       30 วัน

ข. 15 วัน                                                                    60 วัน

ตอบ  30 วัน

9. ใบเสร็จรับเงินต้องมีสำเนาเก็บไว้อย่างน้อยกี่ฉบับ

ก. ฉบับ                                                                   ฉบับ

ข. ฉบับ                                                                   ฉบับ

ตอบ  ฉบับ

10. หน่วยงานใดต้องเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัด

ก. ศาลยุติธรรมในส่วนกลาง                                  ศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค

ข. สำนักงาน                                                             ถูกทุกข้อ

ตอบ  คศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค

11. ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินไม่ต้องมีรายการในข้อใด

ก. วันเดือนปีที่รับเงิน                                              ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

ข. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร                   รายการแสดงว่าการรับเงินเป็นค่าอะไร

ตอบ  ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

12. โดยหลักแล้วการจ่ายเงินให้จ่ายเป็น

ก. เงินสด                                                                   ดร๊าฟท์

ข. เช็ค                                                                         ตราสารอื่นๆ

ตอบ    เช็ค              

13. การยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาไม่เกินกี่วัน

ก. 15 วัน                                                                    45 วัน

ข. 30 วัน                                                                    ง. 60 วัน

ตอบ  . 60 วัน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ +แนวข้อสอบ
ความสามารถทางด้านเหตุผล +แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านภาษา +แนวข้อสอบ
เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.2551
- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ
แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
หลักการบัญชีเบื้องต้น

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)  Line ID : sobdaidee
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี 
สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน รวม 35 อัตรา <รับออนไลน์> (9-30 มิถุนายน 2557)
  
 

 

 

สำนักงานศาลยุติธรรม 
ประกาศสำนักงานศาสยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม
 

  ประกาศสำนักงานศาสยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  
 
 
 
   
 

 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 236.62 KB )รูปภาพ: เจาะลึกแนวข้อสอบ.jpg
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้