ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย  ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย  ใหม่ล่าสุด

เพิ่งไปสอบมาที่ ธนาคารกรุงไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
ข้อสอบมี 3 วิชา
1. อังกฤษ
2.วัดเชิงจิตวิทยา
3.วัดความรู้ทั่วไป 
 ข้อสอบแบ่งออกเป็น Part  ใน 1 วิชาจะมีประมาณ 5-6 part (ใน1 Part จะมีประมาณ 15,20,40,50) จะจับเวลา Part 10 นาที  5 นาที 15 นาที ข้อสอบเยอะมาก ทำไม่ทัน ส่วนข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ให้ดูว่าสะกดถูกหรือไม่ อ่านออกเสียงถูกมั๊ย และก็แกรมม่า Tens  (เราทำไม่ได้เลยและไม่ท้น) วิชาวัดความรู้ทั่วไป ให้ + - คูณ หาร เลขง่าย ๆ มีจุดทศนิยมบ้าง เศษส่วนบ้าง(เลขหลักเดียว), จับผิดช้อยตัวที่ไม่เหมือนกับ ตัวอย่าง เช่น 125735846  ให้เลือกว่า ก ข ค ง จ ข้อใดไม่ถูกต้อง , มีจับผิดชื่อคนบ้าง ชื่อบริษัทบ้าง (มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) ให้ดูสัญญาลักษณ์ ซึ่ง จะให้แทนตัวเลข เช่น สามเหลี่ยมแทน 5 สี่เหลี่ยมแทน 1 วงกลมแทน 9  (มีประมาณ  เกือบ 20 สัญญาลักษณ์)  และเอาสัญญาลักษณ์เหล่านั้น มาเรียงกัน และให้เราตอบว่ามี เลขอะไรบ้าง , และก็มีรูปทรงสามมิติให้เราดูว่า  คำตอบข้อใด เหมือนกับรูปตัวอย่างที่ให้มา  

เกณฑ์การสมัครที่พี่พอรู้นะ
Teller 
อายุไม่เกิน 25 ปี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป จบด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครใน Website ช่วงที่ธนาคารเปิดรับสมัคร
ถ้าเกณฑ์เบื้องต้นผ่าน ทางธนาคารจะเรียกมาสอบข้อเขียนที่จัดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ้าผ่านข้อเขียนก็นัดสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทำสัญญาค้ำประกัน ที่สำนักงานใหญ่ พี่ๆกรุงไทยใจดีมากๆ 
ถ้าผ่านทุกขั้นตอนในการเข้ามาแล้ว ก็จะจัดให้มีการอบรม ประมาณ 1 เดือน สนุกมาก จะได้รู้จักเพื่อนในรุ่นประมาณ 80 คนได้ถ้าจำไปไม่ผิดนะ อบรมที่ประทุมวัน 2 อาทิตย์ ศูนย์อบรมที่เขาใหญ่ 1 อาทิตย์ และนั่งวิปัสสนา อีก 1 อาทิตย์ เพื่อให้เรามีสติ สมาธิในการทำงาน ดีมากๆเลยแหละ และตั้งแต่เข้ามาอบรมวันแรก ทางธนาคารก็ถือว่าเป็นการทำงานวันแรก คิดเงินเดือนทันที
ส่วนเงินเดือน อยู่ใน Pro รู้สึก 12500 บาท ผ่าน pro เพิ่มค่าครองชีพอีก 1800 บาท รวม 14700 บาท ขึ้นเงินเดือนทุกปี
 1. วิธีการดูเฉลย : ก้อเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษ หน้าข้อที่เลือกแล้วนำมาเรียงกัน 

  ISTJ - The Duty Fulfiller " 
  ผู้สำเร็จ " 
  มีสมาธิสูง เงียบ เป็นคนรักครอบครัว 
  ละเอียด จริงจัง และ ไว้ ใจ ได้ 
  ทำงานหนัก เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง 
  อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความ ที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่ง ได้ 
  ไม่เก่งเรื่องของความ รู้สึก 


  ISTP - The Mechanic " 
  ช่างเครื่อง " 
  เงียบ ชอบผจญ ภัย และ กีฬา 
  ชอบเสี่ยง เป็นตัวของตัว เอง แก้ปัญหาเก่ง 
  มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอน เครียด 
  ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่น อยู่ทั้งดีและไม่ดี 


  ISFJ - The Nurturer " 
  ผู้ดูแล " 
  เงียบ ใจ ดี มีสติ 
  มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและ หน้าที่ 
  คิดถึงคนอื่นก่อน ตัว จำคนเก่ง 
  เสียกำลังใจเมื่อถูก วิจารณ์ 
  ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัว เอง 


  ISFP - The Artist " 
  ศิลปิน " 
  เงียบ ใจ ดี จริงจัง และ อ่อน ไหว 
  ไม่ชอบการโต้ แย้ง ไม่ชอบระเบียบ 
  ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือน ใคร รักขอบสวยของงาม 
  เข้าใจยาก เปิดเผยตัวเอง กับคนใกล้ชิดเท่านั้น 
  ใช้ชีวิตอย่างจริง จัง 

  INFJ - The Protector " 
  ผู้ป้องกัน " 
  ความคิดสร้าง สรรค์ อ่อนไหว เป็นตัวของตัว เอง 
  เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์ 
  เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับ ซ้อน ชอบความเป็นส่วน ตัว 
  เข้าใจยาก มีความมั่นใจใน ตัวเองสูง ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้ อื่น 
  ไม่ชอบการโต้ แย้ง 


  INFP - The Idealist " 
  นักอุดมการณ์ " 
  เงียบ ซื่อ สัตย์ ชอบอุดมการณ์ 
  ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคน อื่น 
  ไม่ชอบการโต้ แย้ง 
  ซื่อสัตย์ต่อตน เอง 
  มีความคิดสร้าง สรรค์ 


  INTJ - The Scientist " 
  นัก วิทยาศาสตร์ " 
  ฉลาด . มุ่ง มั่น ไม่เหมือนใคร 
  เป็นผู้นำที่ดี มีความมั่นใจ สูง มองการณ์ไกล 
  ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คน เดียว ชอบด่วนสรุป ไม่ชอบราย ละเอียด คิดว่าตนเองถูก เสมอ 
  บอกความรู้สึกไม่ เก่ง จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด 


  INTP - The Thinker " 
  นักคิด " 
  ความคิดสร้าง สรรค์ เป็นตัวของตัว เอง มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง 
  ไม่อยากถูกนำหรือนำคน อื่น ไม่ชอบระเบียบ 
  ใช้เวลาในหัวตัวเอง มาก ไม่อยู่กับเนื้อกับ ตัว 
  เงียบ ไม่ค่อยรู้ว่า คน อื่นรู้สึกยังไง 
  มีอารมณ์ซับ ซ้อน ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน 

  ESTP - The Doer " 
  ผู้กระทำ " 
  เป็น มิตร ยืดหยุ่นง่าย เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง 
  ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ ผลลัพธ์ 
  ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไป เร็ว 
  รักสนุก สามารถทำร้าย จิต ใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว 
  ไม่ชอบเคารพกฎ ระเบียบ 
  เบื่อง่าย   ESTJ - The Guardian " 
  ผู้พิทักษ์ " 
  มีระเบียบ ซื่อ ตรง ตรงไปตรงมา 
  มีความมั่นใจในตัว เอง มีความสามารถ . ทำงาน หนัก เป็นผู้นำ 
  ชอบความปลอดภัย และ ความสงบ สุข 
  บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่ เก่ง 

  ESFP - The Performer " 
  ผู้แสดง " 
  อยู่คนเดียวในโลกไม่ ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ,รักสนุก และ ทำงานเป็นทีมได้ ดี 
  มองโลกในแง่ดี ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือน กัน 
  ไม่ชอบงานประจำ คิดมากเวลา เครียด 
  รักสวยรักงาม 

  ESFJ - The Caregiver " 
  นักใส่ใจ " 
  มีน้ำใจ คน ชอบ มีสติ มีความรับผิด ชอบ 
  เก่งเรื่องคน เข้า ใจ สนใจ และ ปรับตามคน ได้ 
  ชอบให้คนชอบ ชอบบริการผู้ อื่นก่อนตนเอง 
  รักสงบ และ ความ ปลอดภัย ไว้ใจได้ กระตือรือร้น 
  อ่อนไหว ต้องการการเห็น ด้วยจากผู้อื่น 

  ENFP - The Inspirer " 
  ผู้มีแรงบันดาล ใจ " 
  มีความคิดสร้าง สรรค์ กระตือรือร้น ยืดหยุ่น 
  ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อ กับรายละเอียด 
  มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ ด้วย 
  เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ 


  ENFJ - The Giver " 
  ผู้ให้ " 
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ 
  ไม่ชอบอยู่คน เดียว ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอด เวลา 
  มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบ หลาย ๆ อย่าง 
  มีความมั่นใจในตัว เอง เจ้าระเบียบ 

  ENTP - The Visionary " 
  ผู้มีวิสัยทัศน์" 
  มีความคิดสร้าง สรรค์ ฉลาด แก้ปัญหา เก่ง 
  ชอบไอเดียใหม่ ไม่ชอบทำอะไร ซ้ำ ๆ 
  ชอบคุย คุย เก่ง หัวไว 
  ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะ ให้งานสำเร็จ 
  บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบ ข้าง 


  ENTJ - The Executive " 
  ผู้บริหาร " 
  เป็นผู้นำตั้งแต่ เกิด พูดต่อหน้าคน เก่ง ฉลาด มีความรู้ 
  เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความ สามารถ ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่ เก่ง 
  แก้ปัญหาเก่ง สามารถเข้าใจ ปัญหาซับซ้อน 
  เจ้ากี้เจ้าการ ไม่มีความอด ทน เด็ดขาด น่าเกรงขาม


 1. จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย

      1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา) 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

 สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)  Line ID : sobdaidee
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี 
สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.comรูปภาพ: ธ.กรุงไทย.jpg
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 29 อัตรา <รับออนไลน์> (เดือน พ.ค.57)

    

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้