ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุปรวม ข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ฟ.ท.2557 (ทุกตำแหน่ง)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุปรวม ข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ร.ฟ.ท.2557 (ทุกตำแหน่ง)

จำหน่ายเอกสารข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์‏

- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- สังกัดฝ่ายเดินรถ
ฝ่ายการช่างกล
ฝ่ายการช่างโยธา
ฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)  Line ID : sobdaidee
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ+VCD ภาษาไทย  ราคา 679  บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี 
สุวัชร  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 53 อัตรา รับสมัคร 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย


  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย
  -----------------------------------
  ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน ในการรถไฟ
  แห่งประเทศไทย จำนวน ๕๖ อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-
  ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ
  สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  ๑.๑ วิศวกร ๖ ด้านวิศวกรรมโยธา อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑ หน่วยที่ ๑)
  ๑.๒ วิศวกร ๖ ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
  วิศวกรรมอุตสาหการ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒ หน่วยที่ ๒)
  ๑.๓ พนักงานการบัญชี ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๓ หน่วยที่ ๓)
  สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี
  ๑.๔ พนักงานการบัญชี ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๕ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๔ หน่วยที่ ๔)
  สังกัดฝ่ายการพาณิชย์
  ๑.๕ พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๓ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๕ หน่วยที่ ๕)
  สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน
  ๑.๖ พนักงานตรวจสอบภายใน ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๓ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๖ หน่วยที่ ๖)
  สังกัดสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์
  ๑.๗ พนักงานการเดินรถ ๔ (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๗ หน่วยที่ ๗)
  ๑.๘ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๘ หน่วยที่ ๘)
  ๑.๙ พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๙ หน่วยที่ ๙)

  สังกัดสำนักงานอาณาบาล
  ๑.๑๐ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๔ อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๐ หน่วยที่ ๑๐)
  สังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ
  ๑.๑๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๑ หน่วยที่ ๑๑)
  สังกัดฝ่ายระบบข้อมูล
  ๑.๑๒ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานวิเคราะห์และโปรแกรม กองบริการเทคนิค
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๒ หน่วยที่ ๑๒)
  ๑.๑๓ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานระบบสื่อสารข้อมูล กองบริการเทคนิค
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๔ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๓ หน่วยที่ ๑๓)
  ๑.๑๔ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานบริการเทคนิค กองบริการเทคนิค
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๔ หน่วยที่ ๑๔)
  ๑.๑๕ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานฝึกอบรมและพัฒนา กองจัดการโครงการ
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๕ หน่วยที่ ๑๕)
  ๑.๑๖ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานวางแผนโครงการ กองจัดการโครงการ
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๖ หน่วยที่ ๑๖)
  ๑.๑๗ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัด งานควบคุมโครงการ กองจัดการโครงการ
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๗ หน่วยที่ ๑๗)
  ๑.๑๘ พนักงานคอมพิวเตอร์ ๔ สังกัด งานเตรียมข้อมูล กองปฏิบัติการประมวลผล
  อัตราเงินเดือน ๗,๐๑๐.- บาท จำนวน ๔ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๘ หน่วยที่ ๑๘)
  สังกัดฝ่ายบริหารงานบุคคล
  ๑.๑๙ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๑๙ หน่วยที่ ๑๙)
  ๑.๒๐ บุคลากร ๖ สังกัด กองพัฒนาบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๐ หน่วยที่ ๒๐)

  ๑.๒๑ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๑ หน่วยที่ ๒๑)
  ๑.๒๒ บุคลากร ๖ สังกัด กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๒ หน่วยที่ ๒๒)
  ๑.๒๓ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด กองเงินเดือนและค่าจ้าง ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๓ หน่วยที่ ๒๓)
  ๑.๒๔ พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๔ หน่วยที่ ๒๔)
  ๑.๒๕ พนักงานการบัญชี ๖ สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๒ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๕ หน่วยที่ ๒๕)
  ๑.๒๖ บุคลากร ๖ สังกัด กองวินัยและสอบสวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๖ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๖ หน่วยที่ ๒๖)
  ๑.๒๗ บุคลากร ๖ สังกัด กองการอบรมด้านการบริหารงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรม
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๑ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๗ หน่วยที่ ๒๗)
  ๑.๒๘ บุคลากร ๖ สังกัด กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรม
  อัตราเงินเดือน ๙,๕๘๐.- บาท จำนวน ๓ อัตรา
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่๒๘ หน่วยที่ ๒๘)
  * หมายเหตุ ตำแหน่งเดิมที่ระบุไว้ในวงเล็บของบางหน่วย เพื่อสื่อความหมายให้ผู้สมัครเข้าใจง่ายทั่วกัน

  การรับสมัครสอบ
  การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์
  [url]www.railway.co.th[/url] หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
  และให้นำมายื่นในวันสอบภาคสัมภาษณ์พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ

  การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
       การรถไฟแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบใน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต์[url]www.railway.co.th[/url] หรือ
  http://railway.thaijobjob.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://railway.thaijobjob.com/rtt-005.pdf

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. http://www.sso.go.th                                                  ค.  http://www.railway.co.th
ข. http://www.mol.go.th                                                ง.  http://www.railway.go.th


2. การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใด
ก. รัฐ                                                                                   ค. รัฐวิสาหกิจ
ข. เอกชน                                                                           ง. มหาชน

3. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนแรกคือใคร
ก. หลวงจุลชีพพิชชาธร                                                  ค. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ข. พลเอกจรูญ  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์                            ง. พระยาชลมารคพิจารณ์

4. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์                                    ค. นายยุทธนา   ทัพเจริญ  
ข. นายนรินทร์  จันทรเดชา                                            ง. อยู่ในระหว่างการสรรหา

5. ใครคือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์                                    ค. นายยุทธนา   ทัพเจริญ  
ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา                                             ง. นายกมล       ตั้งกิจเจริญชัย           

6. รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีกี่คน
ก. 1  คน                                                                              ค. 3  คน
ข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน

7. ใครคือประธานกรรมการการรถไฟ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                           ค. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์      
ข. นางสร้อยทิพย์   ไตรสุทธิ์  ง. นายกมล    ตั้งกิจเจริญชัย              

8. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
ก. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  3  คนแต่ไม่เกิน  6  คน
ข. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  4  คนแต่ไม่เกิน  6  คน
ค. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  4  คนแต่ไม่เกิน  8  คน
ง. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  5  คนแต่ไม่เกิน  8  คน

9. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 3  ปี                                                                                 ค. 5  ปี
ข. 4  ปี                                                                                 ง. 6 ปี

10. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟท.
ก. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ข. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ง. กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว

11. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการฯรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ
ข. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ค. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่แย้งหรือขัดต่อข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้
ง. ถูกทั้ง  ข  และ ค

12. การรถไฟแห่งประเทศไทย กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2471                                                       ค. พ.ศ.2443
ข. พ.ศ.2453                                                       ง. พ.ศ.2439

13. การสร้างทางรถไฟสยาม เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด
ก. รัชกาลที่  3                                                                    ค. รัชกาลที่ 5
ข. รัชกาลที่ 4                                                                     ง. รัชกาลที่ 6

14. รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามขึ้นเป็นสายแรกคือ สายใด
ก. กรุงเทพฯ – อยุธยา                                                      ค. กรุงเทพฯ – ขอนแก่น
ข. กรุงเทพฯ – นครราชสีมา                                           ง. กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

15. วันสถาปนากิจการรถไฟ คือวันใด
ก. วันที่ 23 มีนาคม                                                           ค. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
ข. วันที่ 26 มีนาคม                                                           ง. วันที่ 23 กุมภาพันธ์
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
**********************

1. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับแรกของไทย คือกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 
ข. พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน พ.ศ.2508
ค. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
ง. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2534
ตอบ ก. พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ใช้บังคับเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 

2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในหลักใหญ่
ก. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการแจ้งข้อเรียกร้องและการระงับข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ข. ให้สิทธิแก่นายจ้างและลูกจ้างในการจัดตั้งองค์กรของตนเพื่อแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างและการทำงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองฝ่าย
ค. ให้ความคุ้มครองแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ดำเนินกิจกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่จำนวนเท่าใดต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้เป็นหนังสือ
ก. 50 คนขึ้นไป ค. 30 คนขึ้นไป
ข. 20 คนขึ้นไป ง. 60 คนขึ้นไป
ตอบ ข. 20 คนขึ้นไป

4. จากข้อ 3 อายุของข้อตกลงมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลาใด
ก. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 1 ปี
ข. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 2 ปี
ค. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 3 ปี
ง. ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 4 ปี
ตอบ ค.ภายในระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ไม่เกิน 3 ปี

5. ถ้าเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเท่าใดของลูกจ้างทั้งหมด
ก. ไม่น้อยกว่า 20 % ค. ไม่น้อยกว่า 15 %
ข. ไม่น้อยกว่า 10 % ง. ไม่น้อยกว่า 30 %
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า 15 %

6. หากตกลงกันได้เกี่ยวกับสภาพการจ้างนายจ้างและลูกจ้างต้องทำอย่างไร
ก. ทำข้อตกลงเป็นหนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ข. ให้นายจ้างประกาศข้อตกลงโดยเปิดเผยไว้ ณสถานที่ลูกจ้างทำงานอยู่เป็นเวลา 30 วัน โดยเริ่มประกาศภายใน 3 วันนับแต่วันที่ตกลงกัน
ค. นายจ้างต้องนำข้อตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตกลงกันได้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. ยังไม่ได้มีการเจรจา
ข. เจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้
ค. ไม่มีการเจรจากันภายใน 3 วัน
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค
ตอบ ง.ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

8. พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 7 วัน ค. 14 วัน
ข. 3 วัน ง. 5 วัน
ตอบ ง. 5 วัน
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้