ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แบบทดสอบ ข้อสอบการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แบบทดสอบ ข้อสอบการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย 2557

พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

http://20d1ab1d.linkbucks.com

ความรู้เรื่อง power system

http://99695a25.linkbucks.com

ประวัติความเป็นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

http://8b7ac587.linkbucks.com

พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า

http://b79d8f9f.linkbucks.com

กรอบนโยบาย กฟภ

http://9ca17388.linkbucks.com

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

http://3303eea5.linkbucks.com

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://b886f02a.linkbucks.com

วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ทุกตำแหน่ง  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจำปี พ.ศ.2556
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test ) เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  
วิศวกร (ไฟฟ้า)  
พนักงานบบัญชี
นักบัญชี
และตำแหน่งอื่นๆ

สนใจสั่งซื้อมาที่  
โทร 081-047-7807  (ครูนก) 
Line ID : sobdaidee
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS เป็นหนังสือ + MP3 ติว 

Aptitude Test ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กรุงไทย 
 สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com 
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย
1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473               ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2483

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน
ก. กรมอนามัย            ข. กองไฟฟ้าภูธร
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองไฟฟ้าชนบท

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม            
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม        ข. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ค.  นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล        ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ     ง. นางรัตนา กิจวรรณ

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต
ก. 6 เขต                     ข. 76 เขต
ค. 14 เขต                 ง. 3 เขต

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority                       ข. Provincial Waterworks
ค. Provincial  Electricity  Authority     ง. Waterworks Authority Act 

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก.  EPA                ข. PEA    
ค. GDP                                  ง. APE

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด
ก. 19  สิงหาคม 2521            ข. 29  สิงหาคม 2526
ค. 28 กันยายน 2503                      ง. 29 กันยายน 2499

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ    
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ    

11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ
ก.  สำเนาบัตรประชาชน            ข. หนังสือมอบอำนาจ
ค. ใบเปลี่ยนชื่อ                ง. สำเนาทะเบียนบ้าน

12.  ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง
ก.  ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า     ข.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป    ง.  ถูกทุข้อ    

13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร
ก.  กำลังการใช้งาน            ข.  หน่อยการใช้ไฟฟ้า
ค.  ความเร็วกระแสไฟฟ้า            ง.   อัตราตามช่วงเวลาของวัน

14. ค่า FT คือค่าของอะไร
ก. ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า    
ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน    
ง. ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้น หรือ ลดลง ตามภาวะต้นทุนการผลิต การส่ง

15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
ก.  35  คน                ข.  36  คน
ค.  40  คน                ง.   45  คน

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ            
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร            
ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
ก.  250  คน                ข.  400  คน
ค.  480  คน                ง.   630  คน

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช            ข.  นายประสพสุข บุญเดช
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์            ง. นายชัย  ชิดชอบ

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน 
ก. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน            
ข. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน    
ค.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน            
ง. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน    

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน            
ข. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน    
ค. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                
ง. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน    

21. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 ใครทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ            
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.ประธานวุฒิสภา            
ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

22. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นคนที่เท่าไหร่ (ณ. ปี 2554)
ก.  25                    ข. 27
ค.  28                    ง.   29

23. ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุไม่ตำกว่า
ก.  21  ปี                 ข.  25  ปี
ค.   30  ปี                 ง. 35  ปี

24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด
ก.  พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503    
ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2503
ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2509        
ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

25. เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร
ก.  http://www.pea.co.th            
ข.  http://www.pae.co.th
ค.  http://www.pea.com    
ง. http://www. pea.ac.th    

26.  ปีที่บรรจบครบรอบ  73  ปี ของกิจการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด
ก.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522        
ข.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555        
ง.  สิงหาคม   พ. ศ. 2554

27. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีชื่อว่าอะไร
ก. [url]www.mict[/url] thai.go.th            
ข. [url]www.ict.go.th[/url]
ค. [url]www.ict.co.th[/url]            
ง. [url]www.mict.go.th[/url]

28. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 209  มาตรา            ข. 309  มาตรา
ค. 319  มาตรา            ง. 329  มาตรา

29. การรัฐประหารตรงกับชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. Rebellion            ข. Coup D’etat
ค. Revolution            ง. Evolution
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557 ทุกตำแหน่ง  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจำปี พ.ศ.2556
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test ) เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  
วิศวกร (ไฟฟ้า)  
พนักงานบบัญชี
นักบัญชี
และตำแหน่งอื่นๆ

สนใจสั่งซื้อมาที่  
โทร 081-047-7807  (ครูนก) 
Line ID : sobdaidee
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS เป็นหนังสือ + MP3 ติว 

Aptitude Test ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กรุงไทย 
 สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com 

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตรา <รับออนไลน์>(11-17 ส.ค.2557)
 
  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตรา
โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ที่ [url]www.pea.co.th[/url] หัวข้อรับสมัครงาน หรือที่ http://job.pea.co.th
ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของตำแหน่ง จำนวนและพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน

ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ทาง SHEETRAM จะแจ้งอีกครั้ง

 
 
ต้องการสั่งซื้อ หนังสือคู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ก.ฟ.ภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
- แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- นักระบบงานคอมพิวเตอร์
- บุคคลากร
- นักบัญชี
- พนักงานบบัญชี
- พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
- พนักงานพัสดุ
- และตำแหน่งอื่นๆ

สนใจสั่งซื้อมาที่  Line ID
โทร 081-047-7807  (ครูนก) 
 : sobdaidee
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD ติวสอบ Aptitude Test  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กรุงไทย 
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com 


สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111111111
1
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้