ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สมัครสอบ-การประปานครหลวง รับพนักงาน  22 - 30 เมษายน 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สมัครสอบ-การประปานครหลวง รับพนักงาน  22 - 30 เมษายน 2556

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการประปานครหลวง ตำแหน่งวิศวกร 36 อัตราและตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2556


การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการประปานครหลวง ตำแหน่งวิศวกร 36 อัตราและตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2556

1. ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร

 • วิศวกร  จำนวน  36  อัตรา
  • วิศวกรโยธา  จำนวน  33  อัตรา
  • วิศวกรไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา
  • วิศวกรเครื่องกล  จำนวน  1  อัตรา
  • วิศวกรอุตสาหกรรม  จำนวน  1  อัตรา
 • สถาปนิก  จำนวน  1  อัตรา

2. การรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่ กปน. กำหนด (แนบท้ายประกาศ) พร้อมหลักฐานการรับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1686 

3. รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เงื่อนไขการรับสมัคร และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปานครหลวง (ก.ป.น.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
ข้อสอบเก่า กปน. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
 • วิศวกรโยธา  
 • วิศวกรไฟฟ้า  
 • วิศวกรเครื่องกล  
 • วิศวกรอุตสาหกรรม  
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวสอบ Aptitude Test  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ความรู้พื้นฐานอื่นที่ควรทราบ

1.         “มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส คือ ........ของการประปานครหลวง

          ก.    วิสัยทัศน์                                                                       ข.    พันธกิจ

                ค.    ค่านิยม                                                                           ง.     จรรยาบรรณ

2.     ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวงในปัจจุบัน (พ.ศ. 2555  2558)  มีกี่ด้าน

                ก.    3  ด้าน                                                                            ข.    5  ด้าน

        ค.    7  ด้าน                                                                            ง.    10  ด้าน

3.   ใครเป็นผู้ก่อตั้งกิจการประปานครหลวงคนแรก

                ก.    รัชกาลที่ 3                                                                     ข.    รัชกาลที่ 4

                ค.    รัชกาลที่ 5                                                                     ง.     รัชกาลที่ 6

 

4.     ข้อใด มิใช่ อำนาจหน้าที่ของการประปานครหลวง

                ก.    สำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบ                                            ข.    ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

        ค.    จัดหาแหล่งน้ำดิบ                                                        ง.    ไม่มีข้อถูก

 

5.        จังหวัดใดที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจหน้าที่ของกรมประปานครหลวง

          ก.    กรุงเทพมหานคร                                                         ข.    นนทบุรี

                ค.    สมุทรปราการ                                                               ง.     สมุทรสาคร

6.     การอาบน้ำตามข้อใดเป็นการประหยัดน้ำมากที่สุด

                ก.    ใช้ฝักบัว                                                                        ข.    ใช้ขันตักน้ำราด

        ค.    ใช้อ่างอาบน้ำ                                                               ง.    อาบจากภาชนะที่เก็บน้ำไว้

 

7.   CALL CENTER  การประปานครหลวง คือ

         ก.    1115                                                                               ข.    1155

                ค.    1125                                                                               ง.    1555

8.     ข้อใด มิใช่ ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์

                ก.    ความจำ                                                                          ข.    ความเร็ว

                ค.    น่าเชื่อถือ                                                                      ง.     ราคาถูก

9.     ข้อใด มิใช่ ส่วนงานคอมพิวเตอร์

                ก.    งานนำข้อมูลเข้า                                                          ข.    งานนำข้อมูลออก

                ค.    งานประมวลผล                                                           ง.     งานแสดงข้อมูล

10.  ระบบสำนักงานอัตโนมัติในองค์กรมีบทบาทที่สำคัญกี่ประการ

                ก.    2  ประการ                                                                     ข.    3  ประการ

                ค.    4  ประการ                                                                     ง.     5  ประการ

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. การประปานครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

พ.ศ. 2457                    พ.ศ. 2499

พ.ศ. 2502                  พ.ศ. 2485

2. การประปานครหลวงใช้แหล่งน้ำจากที่ใดผลิตน้ำประปา

แม่น้ำบางประกง          คลองแสนแสบ

       คคลองประปา               งแม่น้ำเจ้าพระยา

3. การประปานครหลวงสังกัดกระทรวงใด

กระทรวงคมนาคม                                         

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์                     น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

.  นายสือ  ล้ออุทัย                              .  จุติ ไกรฤกษ์

5.  ผู้ว่าการ การประปานครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร

นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

นายเจริญ ภัสระ                            ง. นางรัตนา กิจวรรณ

6. การประปานครหลวงมีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในเขตพื้นที่ใดบ้าง

            กกรุงเทพมหานคร                                นนทบุรี

            คสมุทรปราการ                                 งถูกทุกข้อ

7. การประปานครหลวงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

Waterworks Authority                              ข. Metropolitan Department

 . Metropolitan Waterworks Authority   . Authority Meteorological

8. ข้อใดคือพันธกิจของการประปานครหลวง

.  เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม        

ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ

ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร                         

             ง.  มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

9. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือข้อใด

Stakeholder Strategic                               

Financial Strategic

.  Customer Strategic

Internal Process Strategic

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง

              .ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านน้ำประปา

มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม         

 

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธาใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
ความรู้วิศวโยธา
ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำประปาและระบบท่อ
แนวข้อสอบการไหลภายในท่อ Hydraulic
แนวข้อสอบ RC การเสริมเหล็ก _อัตนัย
แนวข้อสอบปฐพีกลศาสตร์ Soil Mechanics
- แนวข้อสอบการหาพิกัด Surveying

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวสอบ Aptitude Test  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้