ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1. ข้อมูลส่วนใดที่มีหน้าที่ในการเก็บรวมข้อมูลหลายๆ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องมารวมเข้าด้วยกัน

                ก.  ไฟล์                                                                                 ข. ฟิลด์

                ค. ฐานข้อมูล                                                                        ง. เรคคอร์ด

ตอบ     ค. ฐานข้อมูล

2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ CPU Central  processing  Unit)

                ก. ควบคุมการทำงานของหน่วยต่างๆ                            ข. แสดงข้อความและภาพกราฟฟิกต่างๆ

                ค. คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล                                    ง. วิเคราะห์ข้อมูลก่อนส่งไปยังหน่วยต่างๆ

ตอบ  ข. แสดงข้อความและภาพกราฟฟิกต่างๆ

3. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีความเร็วของสัญญาณนาฬิกา  133 MHz คอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถ

    ทำงานได้กี่ครั้งต่อนาที

                ก. 133 ครั้ง / วินาที                                                            ข. 13,300 ครั้ง/ วินาที

                ค. 1.33 ล้านครั้ง /วินาที                                               ง.  133 ล้านครั้ง / วินาที

ตอบ  ง.  133 ล้านครั้ง / วินาที

4.  ตัวแปรภาษาชนิดใดที่ใช้ในการแปลโปรแกรม ( Source Program) ที่เขียนขึ้นโดยภาษา C

                ก. แอสเซมเบอร์                                                                  ข.  คอมไพเลอร์

                ค. อินเตอร์พรีเตอร์                                                             ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ข.  คอมไพเลอร์

5.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่  People Ware

                ก. Operating  System                                                        ข.  System Analyst Designer

                ค. Programmer                                                                   ง. Data Entry  Operator

ตอบ  ก. Operating  System

6. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ในข้อใด เป็นผู้ระบุความต้องการว่าจะนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ

    ทำงานแต่ละด้าน

                ก.  ผู้ใช้ ( User)                                                                               ข.  ผู้ปฏิบัติการ ( Operating)

                ค. ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer)                               ง. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

ตอบ   ก.  ผู้ใช้ ( User)        

 

7. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของ Programmer

                ก. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                ข. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                ค. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

                ง. สร้างโปรแกรมประยุกต์

ตอบ   ค. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

8.  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดที่นิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด

                ก. Super  Computer                                          ข.  Mini  Computer

                ค.  Mainframe  Computer                               ง.  Micro  Computer

ตอบ  ง.  Micro  Computer

9. คอมพิวเตอร์ในข้อใด  มีความเร็วในการประมวลผลที่สูงที่สุด

ก. Super  Computer                                          ข.  Mini  Computer

                ค.  Mainframe  Computer                               ง.  Micro  Computer

ตอบ  ก. Super  Computer

10. ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน   ได้บัญญัติคำว่าคอมพิวเตอร์แปลว่าอะไร

                ก. คณิตกรณ์                                                         ข. สมองกล

                ค. เครื่องคิด                                                          ง.เครื่องคำนวณ

ตอบ  ก. คณิตกรณ์             

11. ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนใดเปรียบเทียบสมองของเครื่องกล

                ก. หน่วยรับข้อมูล  ( Input Unit)

                ข. หน่วยแสดงข้อมูล ( Output Unit)                                                                                                     

                ค. หน่วยประมวลผลกลาง ( Center Processing Unit)

                ง. หน่วยความจำสำรอง ( External Storage)

ตอบ  ค. หน่วยประมวลผลกลาง ( Center Processing Unit)

12.หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร

                ก.  หน่วยความจำกลาง                                      ข. ไมโครโปรเซสเซอร์

                ค. หน่วยความจำสำรอง                                     ง. หน่วยควบคุม

ตอบ  ข. ไมโครโปรเซสเซอร์

 

 

 

13. หน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง คือข้อใด

                ก. เมกะเฮิรตช์ (MHz)                                       ข. เมกะบิต (Megabits)

                ค. กิกะเฮริตช์ ( GHz)                                        ง. ถูกทั้ง ข และ ค

ตอบ  ง. ถูกทั้ง ข และ ค

14. ข้อใดคือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

                ก. หน่วยความจำสำรอง, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยความจำหลัก

                ข. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล

                ค. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล, หน่วยความจำสำรอง

                ง. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง,หน่วยควบคุม, หน่วยความจำหลัก

ตอบ   ค. หน่วยรับข้อมูล, หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยแสดงผล, หน่วยความจำสำรอง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

- แนวข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 
409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย สาขามหาสารคาม  
ชื่อบัญชี วิมล
 พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  nokkaten_maree@hotmail.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้