ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งแนวข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งแนวข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2558ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นิติกรปฏิบัติการ
10 อัตรา
-
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

วิธีการสมัครสอบ
วิธีการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ สำนักงานศาลยุติธรรม http://ojoc.thaijobjob.com/ หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ข้างต้น
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน/การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียด
เพิ่มเติม/ภาคผนวก
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
-สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ ojoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที 23 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม   ใหม่ล่าสุด

รวมทุกวิชาที่สอบ
 2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
 3. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 4. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
 5. แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
 6. แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 7. สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
 8. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 9. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
10. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (ด้านคำนวณ)
11. แนวข้อสอบภาษาไทย (ความเข้าใจด้านภาษา)
12. ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
13.พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)  Line ID : sobdaidee
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ399บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ติว   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  

เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย 
 สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com หรือ 
  Line ID : sobdaidee
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

1. ประธานศาลอุทธรณ์ หมายถึงข้อใด

 ก. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ข.  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้รับเลือก

 ค. อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา ง. ไม่มีข้อถูก

 คำตอบ ก. ประธานศาลอุทธรณ์ หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย

 ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลากร


2. ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายถึงใคร

 ก. สมศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 ข. สมชาย ผู้ช่วยผู้พิพากษา

 ค. สมเดช เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก

 คำตอบ . ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายความว่า ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ


3. ข้าราชการตุลาการ หมายถึงใคร

 ก. อนันต์ อธิบดีผู้พิพากษา ข. อรุณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

 ค. อดิศร ผู้ช่วยผู้พิพากษา ง. ถูกทุกข้อ

 คำตอบ ง. ข้าราชการตุลากร หมายความว่า ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

 ฝ่ายตุลาการ


4. ข้อใดมิใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 ก. กนิษฐา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ข. กรกนก เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3

 ค. กษมา ลูกจ้างชั่วคราว ง. ถูกทุกข้อ

 คำตอบ ค. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย

 ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ


5. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร

 ก. ก.ศ. ข. ก.บ.ศ.

 ค. ค.บ.ศ. ง. ค.บ.ศ.

 คำตอบ ข. ก.บ.ศ. หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

 

6. คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร

 ก. ก.ศ. ข. ก.บ.ศ.

 ค. ค.ข.ศ. ง. ก.ข.ศ.

 คำตอบ ก. ก.ศ. หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม


7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม

 ก. เป็นหน่วยงานอิสระ ข. มีฐานะเป็นนิติบุคคล

 ค. เป็นรัฐวิสาหกิจ 

 ง. การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.

 คำตอบ ค. ให้มีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล

  การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรมและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ

 ส่วนราชการนั้น ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.

   ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจา

 นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้


8. สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่อะไร

 ก. งานธุรการของศาลยุติธรรม ข. งานส่งเสริมงานตุลาการ

 ค. งานวิชาการของศาลยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ 

 คำตอบ ง. สำนักงานศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของศาลยุติธรรม งานส่งเสริม

 งานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้ง

 เสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


9. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมที่จะต้องรับผิดชอบ

 ก. งานธุรการ ข. งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา

 ค. ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ง. ถูกทุกข้อ

 คำตอบ ง. ให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมทุกแห่ง ให้เพียงพอที่จะ

 รับผิดชอบงานธุรการ งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา รวมตลอดทั้งการประสานงานกับ

 ส่วนราชการต่างๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย


10. ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไปของสำนักงานศาลยุติธรรม

 ก. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ข. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

 ค. ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม ง. จ่าศาล

 คำตอบ ข. ให้มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา

 มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

 ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และมติของ ก.บ.ศ. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน

 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ


11. บุคคลใดเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

 ก. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ข. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

 ค. ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม ง. จ่าศาล

 คำตอบ ข. ในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสำนักงาน

 ศาลยุติธรรมเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจะ

 มอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ก.บ.ศ.

 กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


12. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

 ก. ประธานศาลฎีกา ข. อธิบดีศาลอุทธรณ์

 ค. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

 คำตอบ ก. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ศ มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน

 กรรมการบริหารศาลยุติธรรม


13. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมข้อใดกล่าวถูกต้อง

 ก. เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาได้

 ข. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา จำนวน 4 คน

 ค. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน

 ง. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น จำนวน 4 คน

 คำตอบ ก. ให้มีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า ก.บ.ศ. ประกอบด้วย

(1) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

(2) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งข้าราชการตุลาการเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา

 เป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ดังต่อไปนี้

(ก) ศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาในตำแหน่งที่ไม่

 ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 4 คน

(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์

 และศาลอุทธรณ์ภาคในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค

 จำนวน 4 คน

(ค) ศาลชั้นต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการผู้มีอาวุโสสูงสุด 100 คนแรกที่ดำรง

 ตำแหน่งในศาลชั้นต้น และซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส จำนวน 4 คน

(3) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือ

 ด้านการบริหารและการจัดการซึ่งประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

 (2) เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน

 ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน


14. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

 ก. 35 ปี ข. 40 ปี

 ค. 45 ปี ง. 50 ปี

 คำตอบ ข. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

 ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์

(3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

 สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(4) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง

(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมาย

 ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น

(7) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด

 ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย

 ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น


15. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระคราวละกี่ปี

 ก. 1 ปี ข. 2 ปี

 ค. 4 ปี ง. 5 ปี

 คำตอบ ข. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน

 สองวาระติดต่อกันไม่ได้

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกรปฎิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม   ใหม่ล่าสุด
รวมทุกวิชาที่สอบ
1.ความรู้ทั่วไป
 2. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
 3. แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 4. แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
 5. แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
 6. แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 7. สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
 8. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 9. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
10. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (ด้านคำนวณ)
11. แนวข้อสอบภาษาไทย (ความเข้าใจด้านภาษา)
12. ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
13.พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-047-7807  (ครูนก)  Line ID : sobdaidee
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ399บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ติว   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  

เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย 
 สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
nokkaten_maree@hotmail.com หรือ 
  Line ID : sobdaidee
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้