ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ดาวโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ วิช่คณิตฯ ป.1
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ วิช่คณิตฯ ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตฯ ป.1

คำนำ โครงงาน ภาคผนวกคำนำ

http://681f15c3.linkbucks.com

โครงงาน

http://875aba8c.linkbucks.com

ภาคผนวก

http://9e8a82f6.linkbucks.com

หน่วยที่ 1 จำนวนนับ 1 10 และ 0ใบงานที่ 1 หน่วย 1 แผน 13

http://8f043aa7.linkbucks.com

ใบงานที่ 2 หน่วย 1 แผน 16

http://033bb8ef.linkbucks.com

ใบงานที่ 3 หน่วย 1 แผน 19

http://f6e11916.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง (1)

http://0a98312f.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง (2)

http://870863f7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง (3)

http://e673b342.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จำนวนนับ 1-10 (1)

http://3d3e38f2.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 จำนวนนับ 1-10 (2)

http://58dd23a0.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 จำนวนนับ 1-10 (3)

http://843c900b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ศูนย์ (0) 1

http://fdabc2d5.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ศูนย์ (0) 2

 

http://91f1791f.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน (1)

http://8edb1dc0.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน (2)

http://53431005.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การอ่านตัวเลขแสดงจำนวน

http://c9aee188.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การเขียนและอ่านตัวเลขแสดงจำนวน (1)

http://bb6b66d6.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การเขียนและอ่านตัวเลขแสดงจำนวน (2)

http://73a18faa.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1-10 และ 0 (1)

http://ab36555d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1-10 และ 0 (2)

http://177e2bc7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1-10 และ 0 (3)

http://d04da4ec.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1-10 และ 0 (4)

http://c07e991c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 การเรียงลำดับจำนวนนับ 1-10 และ 0 (1)

http://dc03fdc7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 การเรียงลำดับจำนวนนับ 1-10 และ 0 (2)

http://1d343981.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 การเรียงลำดับจำนวนนับ 1-10 และ 0 (3)

http://95f3de2b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 การเรียงลำดับจำนวนนับ 1-10 และ 0 (4)

http://c7848d89.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 การจัดกลุ่มของจำนวนนับ 1-10 (1)

http://83579fa9.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 การจัดกลุ่มของจำนวนนับ 1-10 (2)

http://37974e09.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 การจัดกลุ่มของจำนวนนับ 1-10 (3)

http://3c365ceb.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ 1 – 10 และ 0

http://9d00198a.linkbucks.com

หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9ใบงานที่ 4 หน่วย 2 แผน 5

http://53912caf.linkbucks.com

ใบงานที่ 5 หน่วย 2 แผน 8

http://8be022af.linkbucks.com

ใบงานที่ 6 หน่วย 2 แผน 12

http://b76ddc75.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายของการบวก

http://1db41c94.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การใช้เครื่องหมายบวก (+)

http://108aeb6a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (1)

http://b1db50ea.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (2)

http://9d8eecb9.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (3)

http://22161da0.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ศูนย์กับการบวก

http://f0032488.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวน (1)

http://0f14908e.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวน (2)

http://dac66489.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวน (2)

http://535c65ed.linkbucks.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
顶你一下吧

好看的电影推荐:一九四二
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้