ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ดาวโหลดแผนการเรียนรู้  วิชาการงานฯ ป.5
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลดแผนการเรียนรู้  วิชาการงานฯ ป.5

แผนการเรียนรู้  วิชาการงานฯ ป.5

หน่วยที่1 งานบ้าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ การจัดตู้เย็น

http://5a547280.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การจัดตู้อาหาร

http://d8bc29dc.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การจัดโต๊ะอาหาร

http://7e31cdbe.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม

http://0b30494b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

http://af302b8a.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานบ้าน

http://b780e487.linkbucks.com

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใบงานที่5 หน่วยที่2 แผนที่16

http://99515a81.linkbucks.com

ใบงานที่6 หน่วยที่2 แผนที่17

http://0ba1346b.linkbucks.com

ใบงานที่7 หน่วยที่2 แผนที่19

http://8a016145.linkbucks.com

ใบงานที่8 หน่วยที่2 แผนที่21

http://67817da7.linkbucks.com

ใบงานที่9 หน่วยที่2 แผนที่23

http://097ed499.linkbucks.com

ใบงานที่10 หน่วยที่2 แผนที่23

http://4640cbae.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  ความหมายและความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า

http://d1204614.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15  การซ่อมแซมเสื้อผ้า

http://7e57344a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  การสอย

http://96729a0a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17  การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว

http://33a72908.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18  การซักเสื้อผ้า

http://ea97d3fd.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  การตากเสื้อผ้า

http://787f10fa.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  การเก็บเสื้อผ้า

http://528201d3.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21  การพับเสื้อผ้า

http://c855c802.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22  การรีดเสื้อผ้า

http://f9568ccc.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23  ขั้นตอนการรีดเสื้อผ้า

http://3c282f6d.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

http://ffec210e.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  อาหารและโภชนาการใบงานที่11 หน่วยที่3 แผนที่30

http://249bec50.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24  ความสำคัญของการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

http://340c2656.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25  ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

http://800e86b6.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26  การเลือกซื้ออาหารสด

http://32abc9c3.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27  การเลือกซื้ออาหารแห้ง

http://47349375.linkbucks.com

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28  การเลือกซื้ออาหารกระป๋องและเครื่องปรุงรส

http://99790021.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29  การเลือกซื้อเครื่องดื่ม

http://e8dcb982.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30  การเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ

http://c339586d.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  อาหารและโภชนาการ

http://213132b9.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานเกษตรใใบงานที่12 หน่วยที่4 แผนที่34

http://46082a36.linkbucks.com

การจัดการเรียนรู้ที่ 34  การปลูกต้นหอม

http://7f7a5c37.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31  ความหมายและประเภทของการปลูกพืช

http://909d331b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืช

http://a592a53d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33  การปลูกผักคะน้า

http://cc453343.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานเกษตร

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานช่างใบงานที่13 หน่วยที่5 แผนที่39

http://5812132c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35  ความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

http://79664b1e.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36  หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

http://eef1d479.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37  การซ่อมแซมโต๊ะไม้

http://a00022a7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38  การซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่าง

http://75c8b1d7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39  การใช้ไขควงขันสกรูวหรือนอต

http://1f79d580.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40  ความรู้ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน

http://a7dc49b3.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานช่าง

http://ee0be86f.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  การออกแบบและเทคโนโลยีใบงานที่14 หน่วยที่6 แผนที่42

http://4928f0b6.linkbucks.com

ใบงานที่15 หน่วยที่6 แผนที่43

http://380f635b.linkbucks.com

ใบงานที่16 หน่วยที่6 แผนที่46

http://87d54876.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41  ความหมายของเทคโนโลยี

http://5c6435c6.linkbucks.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  การออกแบบและเทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
http://bee3466e.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43  การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
http://149d1c01.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44  พลังงานหมุนเวียน
http://7eda1207.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด
http://e79bf920.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46  การแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่
http://72ccbfd2.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  การออกแบบและเทคโนโลยี
http://9d849c60.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  งานประดิษฐ์
ใบงานที่17 หน่วยที่7 แผนที่50
http://85b8f7b5.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47  ความหมายของของใช้  ของตกแต่ง
http://90d684b5.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48 ความหมายของวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นฯ
http://484bf67c.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49  ความคิดสร้างสรรค์
http://5a922e21.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50  กระบวนการเทคโนโลยี
http://37ae68fe.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51  ทักษะการสร้างชิ้นงาน
http://e09d307e.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52  การประดิษฐ์กระเช้าแขวนตามกระบวนการเทคโนโลยี

http://5be40f76.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53  การประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด
http://5f611a0e.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  งานประดิษฐ์
http://dcbb9959.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  งานธุรกิจใบงานที่18 หน่วยที่8 แผนที่56
http://fc9564a6.linkbucks.com
ใบงานที่19 หน่วยที่8 แผนที่59
http://82fc6cce.linkbucks.com
ใบงานที่20 หน่วยที่8 แผนที่61
http://ee9f7655.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 54  ความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน
http://7f8ad315.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55  วิธีการทำบัญชีครัวเรือน
http://1d5a73a1.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 56  การทำบัญชีครัวเรือน
http://12201558.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57  ความหมายของเอกสาร เอกสารสำคัญและประโยชน์ของเอกสารสำคัญ
http://2176a5b3.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 58  วิธีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ
http://0a899b28.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60  สมบัติส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม
http://ec63c502.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 61  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัวสมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม
http://611e2709.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  งานธุรกิจ
http://055eccfc.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใบงานที่21 หน่วย9 แผนที่63
http://d24bacc3.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 62  ลักษณะของข้อมูลที่เชื่อถือได้
http://9f99339a.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 63  ขั้นตอนการค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ
http://93c12b59.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 64  ประโยชน์ของการค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจฯ
http://f446a568.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 65  รู้จักโปรแกรมประมวลคำ
http://4f7a13a5.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 66  ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลคำ
http://5eeb813b.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 68  การใช้ปุ่มต่างๆ  บนแผงแป้นอักขระ
http://c5ab791e.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 69  ชุดเครื่องมือในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
http://c0c1e95d.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 71  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดทำปกรายงาน
http://c0a1af66.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 72  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดทำบัตรอวยพร
http://c0711a74.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  9  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
http://d5083801.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  10  อาชีพในชุมชนใบงานที่22 หน่วยที่10 แผนที่74
http://0e0c9952.linkbucks.com
ใบงานที่23 หน่วยที่10 แผนที่79
http://8cd3266a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 73  ความหมายและความสำคัญของอาชีพ
http://3449c1e5.linkbucks.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  10  อาชีพในชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 74  อาชีพต่าง ๆ  ในชุมชน
http://b5f38e02.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 75  อาชีพเกษตรกรรม
http://8d870604.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 76  อาชีพรับจ้าง
http://986384a9.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 77  อาชีพอิสระ
http://d5561bf9.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 78  อาชีพรับราชการ
http://09f016b7.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 79  ความแตกต่างของอาชีพ
http://8d784d69.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 80  ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ
http://7ee0736d.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  10  อาชีพในชุมชน
http://21bb6297.linkbucks.com
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ
http://0f10cd9e.linkbucks.com
แบบสังเกตพฤติกรรม
http://10f121b3.linkbucks.com
สารบัญ
http://130cf734.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ การงานฯ ป.6วิชาการงานหน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน
ใบงานที่1หน่วยที่1แผนที่6
http://829fda4a.linkbucks.com
ใบงานที่2 หน่วยที่1 แผนที่7
http://9515bc01.linkbucks.com
ใบงานที่3 หน่วยที่1 แผนที่7
http://336c3b80.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ความหมายของสมบัติภายในบ้านและการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
http://9c845a11.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  หลักการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
http://6919b50a.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  ประโยชน์ของการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
http://c592197a.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน
http://15bb49ed.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือน
http://526ce899.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
http://2788eb99.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น
http://ddf680bd.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน
http://6925a6e9.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใบงานที่4 หน่วยที่2 แผนที่11
http://2b3299d5.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8    ขั้นตอนการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ
http://b8801928.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9    การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ
http://fc7c2aa5.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  ขั้นตอนการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการชุน
http://a811f558.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการชุน
http://f0b63bea.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
http://38098a23.linkbucks.com
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการใบงานที่5 หน่วยที่3 แผนที่13
http://b21b7160.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  หลักการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว
http://aff3d101.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13  การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว
http://cc2a34d4.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  ความหมายของการเตรียมอาหารและประกอบอาหาร
http://7241016d.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  การเตรียมส่วนผสมและเครื่องปรุงของอาหารและเครื่องดื่ม
http://7b80775e.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17  การปรุงอาหาร
http://6148e12a.linkbucks.com
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18  การปรุงเครื่องดื่ม
http://f7405ca2.linkbucks.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้