ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ดาวโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชิ  การงานฯ ป.4
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชิ  การงานฯ ป.4

แผนการจัการเรียนรู้  วิชา การงานฯ ป.4

หน่วยการเรียนรู้ที่  7  งานธุรกิจและอาชีพใบงานที่14 หน่วยที่7 แผนที่59

http://fa4c324f.linkbucks.com

ใบงานที่15 หน่วยที่7 แผนที่64

http://c1cac04c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57  ความหมายของเอกสาร

http://c4a0094a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 58  ความสำคัญของเอกสารส่วนตัว

http://3f64760d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59  วิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว

http://b77a629c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60  ประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอย่างถูกวิธี

http://49c03786.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 61  ความหมายของอาชีพ

http://3f9c1ba7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 62  ความสำคัญของอาชีพที่มีต่อตนเอง

http://ae98d30f.linkbucks.com

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 63  ความสำคัญของอาชีพที่มีต่อท้องถิ่น

http://7cbd6f37.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 64  ความสำคัญของอาชีพที่มีต่อประเทศชาติ

http://36f65c83.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานธุรกิจและอาชีพ

http://6dbb3123.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใบงานที่16 หน่วยที8 แผนที่66

http://ce7076ba.linkbucks.com

ใบงานที่17 หน่วยที่8 แผนที่67

http://95396fe0.linkbucks.com

ใบงานที่18 หน่วยที่8 แผนที่70

http://2f280a42.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 65  ความหมายของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

http://0fbfece0.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 66  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ

http://23bd2c4a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 67  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

http://b2df2861.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 68  ประเภทของซอฟต์แวร์

http://4c08d1c9.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 69  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

http://86ce74a5.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 70  โทษของคอมพิวเตอร์

http://69ab00da.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 71  การเปิดและปิดคอมพิวเตอร์

http://efeea535.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 72  การสร้างแฟ้มข้อมูล

http://a42079e8.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 73  การสร้างโฟลเดอร์ใหญ่และโฟลเดอร์ย่อย

http://373370d6.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 74  การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์

http://5c1dbd44.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 75  การเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์

http://dd39704d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 76  การย้ายโฟลเดอร์

http://fb562833.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 77  รู้จักโปรแกรม  Paint

http://46a4bf6e.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 79  การวาดภาพโดยใช้โปรแกรม  Paint

http://2a790dba.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 80  การพิมพ์ข้อความประกอบภาพในโปรแกรม Paint

http://ba248639.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

http://4f6112ab.linkbucks.com

ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ

http://1d1da3bc.linkbucks.com

แบบสังเกตพฤติกรรม

http://29017bfa.linkbucks.com

สารบัญ

http://59f3550d.linkbucks.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้