ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ดาวโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ การงานฯ ป.3
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ การงานฯ ป.3

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานฯ ป.3

หน่วยที่  งานบ้านใบงานที่1 หน่วยที่1 แผนที่4

http://526c93e6.linkbucks.com

ใบงานที่2 หน่วยที่1 แผนที่5

http://e3a306b1.linkbucks.com

ใบงานที่3 หน่ยที่1 แผนที่7

http://266e7c98.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ความสำคัญของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม

http://b333c3f6.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม

http://8cb9865b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำความสะอ

http://5127395a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  การทำความสะอาดรองเท้านักเรียน

http://523e69da.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  การปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือน

http://84cd090c.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  การกรอกน้ำใส่ขวด

http://9217f1e7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม  การทำความสะอาดห้องเรียน

http://dd1884ff.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานบ้าน

http://2d6a4011.linkbucks.com

หน่วยที่  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใบงานที่4 หน่วยที่2 แผนที่8

http://00034fb7.linkbucks.com

ใบงานที่5 หน่วยที่2 แผนที่10

http://ca656359.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การเลือกใช้เสื้อผ้า

http://d3e2174e.linkbucks.com

ใบงานที่5 หน่วยที่2 แผนที่10

http://35cda731.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การเลือกใช้เสื้อผ้า

http://d8090c64.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ความหมายของการซ่อมแซมเสื้อผ้า ประโยชน์ฯ

http://ccc9a06d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การเนา

http://504fb4fd.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

http://5f578f5a.linkbucks.com

หน่วยที่  3  อาหารและโภชนาการใบงานที่6 หน่วยที่3 แผนที่12

http://8cfa289d.linkbucks.com

ใบงานที่7 หน่วยงานที่3 แผนที่15

http://7973c4d1.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  ความหมายและประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร

http://a479394a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  การเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆ

http://989585cc.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13  ความหมายของการประกอบอาหาร

http://f2bedb80.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  ขั้นตอนการประกอบอาหาร

http://942a75f1.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15  อนามัยของผู้ประกอบอาหารและอนามัยในการประกอบอาหาร

http://52e144fc.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  อาหารและโภชนาการ

http://cde308e3.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  ขั้นตอนการประกอบอาหาร

http://f84c5f28.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15  อนามัยของผู้ประกอบอาหารและอนามัยในการประกอบอาหาร

http://bcea93d2.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  อาหารและโภชนาการ

http://9a0ddb29.linkbucks.com

หน่วยที่  งานเกษตรใบงานที่8 หน่วยที่4 แผนที่20

http://574dc7e7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16  ความหมายและประเภทของผักสวนครัว

http://d11745c1.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17  หลักการปลูกผักสวนครัวและเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ

http://95f6b1b0.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18  การปลูกผักชีในภาชนะ

http://f90eace6.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19  การปลูกสะระแหน่ในภาชนะ

http://9a68b128.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20  การดูแลรักษาผักสวนครัวและประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว

http://a18475ad.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานเกษตร

http://fe73096a.linkbucks.com

หน่วยที่  งานช่างใบงานที่9 หน่วยที่5 แผนที่24

http://102a610f.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21  ของเล่นและของใช้ส่วนตัว

http://d5d312eb.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22  วิธีการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

http://ac9a7a18.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23  ประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

http://517f6a9a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24  การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

http://586883c3.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานช่าง

http://8e102119.linkbucks.com

หน่วยที่  งานประดิษฐ์ใบงานที่10 หน่วยที่6 แผนที่30

http://521d8649.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25  ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์

http://192cff8a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26  วัสดุในท้องถิ่น

http://f17cf711.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์

http://09ec1bf5.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28  กระบวนการงานประดิษฐ์

http://75a33e3f.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น กระถางต้นไม้ฯ

http://e1f8bbe1.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ที่คั่นหนังสือ

http://c2004fed.linkbucks.com         

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31  ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

http://11edd473.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานประดิษฐ์

http://5252df27.linkbucks.com

หน่วยที่  การออกแบบและเทคโนโลยีใบงานที่12 หน่วยที่7 แผนที่32

http://7b5eea3e.linkbucks.com

ใบงานที่13 หน่วยที่7 แผนที่34

http://6451cb5e.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32  หลักการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

http://d0615287.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33  ผลกระทบจากการใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

http://f4061d29.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34  การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ

http://32385752.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35  ประโยชน์ของการนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ซ้ำ

http://31d70153.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  การออกแบบและเทคโนโลยี

http://c7378395.linkbucks.com

หน่วยที่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใบงานที่14 หน่วยที่8 แผนที่38

http://e0a26e03.linkbucks.com

ใบงานที่15 หน่วยที่8 แผนที่39

http://3189dad4.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36  ประโยชน์ของข้อมูล

http://61d73cae.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37  วิธีการค้นหาข้อมูล

http://c9afe815.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38  การนำเสนอข้อมูล

http://445032b9.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39  การดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

http://f155eb63.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

http://1975211c.linkbucks.com

ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ

http://f03735b8.linkbucks.com

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ชั้นป.3 ชุดที่ 1, 2

http://c4bd23df.linkbucks.com

แบบสังเกตพฤติกรรม

http://a76170cf.linkbucks.com

สารบัญ

http://250a249f.linkbucks.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
顶一个先吧

美剧推荐
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้