ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ดาวโหลดแผนการสอน วิชางานช่าง ป.1
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลดแผนการสอน วิชางานช่าง ป.1

งานช่างป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 ผลิตภัณฑ์จากงานช่างในบ้าน

http://08642485.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 รู้จักวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่าง

http://0b0aaa06.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่าง

http://ebdf9486.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง

http://ee21839a.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานช่าง

http://6b8ae827.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  งานประดิษฐ์ใบงาท9 หน่วยที่6 แผนที่33

http://d8fc028b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 ความหมายของงานประดิษฐ์

http://5487249d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 ประโยชน์ของงานประดิษฐ์

http://0bbe9254.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 ประเภทของงานประดิษฐ์

http://b9a04fc6.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30  รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์

http://8116dad7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31  การพับจรวด

http://9f76e36a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 การพับหนอนกระดาษ

http://b282017f.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   33   การพับน้องแมวน้อย

http://ad4e1a75.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานประดิษฐ์

http://62e3dfb1.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใบงานที่10 หน่วยที่7 แผนที่38

http://83b72d75.linkbucks.com

ใบงานที่11 หน่วยที่7 แผนที39

http://504fbed8.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 ความหมายของข้อมูล

http://fa4209a4.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 ประเภทของข้อมูล

http://757675ba.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 ประโยชน์ของข้อมูล

http://0a9b7e49.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 แหล่งข้อมูลใกล้ตัว

http://1a798111.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 การหาข้อมูลที่สนใจ

http://4b6d6cdc.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

http://a9280745.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40 ข้อดี-ข้อเสียของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

http://b92fba71.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

http://6f0e319e.linkbucks.com

คำนำ

http://6fb13e83.linkbucks.com

ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ

http://2621a536.linkbucks.com

แบบสังเกตพฤติกรรม

http://c75817f7.linkbucks.com

สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
男0号 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
我也想了解,请大家都说说

最近好看的电影推荐有什么好看的电视剧
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้