ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ดาวโหลกแผนการสอนวิชาการงานป.1
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลกแผนการสอนวิชาการงานป.1

ดาวโหลกแผนการสอนวิชาการงานป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ การงานฯ ป.1หน่วยการเรียนรู้ที่  งานบ้าน

ใบงานที่1 หน่วยที่1 แผนที่5

http://88c7bc20.linkbucks.com

ใบงานที่2 หน่วยที่1 แผนที่5

http://b86b2753.linkbucks.com

ใบงานที่3 หน่วยที่1 แผนที่6

http://3e763764.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและประเภทของงานบ้าน

http://68706ed8.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ประโยชน์ของงานบ้าน

http://c1296ab7.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 วิธีการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะ  ตู้  ชั้น

http://30002418.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ การจัดเก็บของเล่น

http://cac39235.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การจัดเก็บของใช้

http://54915a0a.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว

http://92089c65.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน

http://44efed17.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใบงานที่4 หน่วยที่2 แผนที่10

http://5a0aa75a.linkbucks.com

ใบงานที่5 หน่วยที่2 แผนที่11

http://ffcde278.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ความหมายและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

http://ef7eab58.linkbucks.com

แผนการจัด การเรียนรู้ที่ 8 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวัน

http://9fd2f5d3.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การสำรวจการแต่งกายของตนเอง

http://9b319b8b.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเอง

http://678e1bbf.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การแต่งกายด้วยตนเอง

http://50a4d891.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

http://647d4cc5.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  อาหารและโภชนาการใบงานที่6 หน่วยที่3 แผนที่15

http://e51f2c10.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ความหมายของอาหาร

http://c4404175.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ประโยชน์ของอาหาร

http://673140d6.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ความหมายและวิธีการประกอบอาหาร

http://6f4e2d1e.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร

http://a2793177.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและโภชนาการ

http://d8c31258.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานเกษตรใบงานที่7 หน่วยที่4 แผนที่20

http://6777847d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร

http://39a3c643.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 ประเภทของงานเกษตร

http://0782e083.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 การดูแลพืชด้วยการรดน้ำและการกำจัดวัชพืช

http://cd200d3d.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 การดูแลพืชด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย

http://8140d468.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานเกษตร

http://3dbafca0.linkbucks.com

หน่วยการเรียนรู้ที่  งานช่างใบงานที่8 หน่วยที่5 แผนที่25

http://b7a3bba9.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 ความหมายและความสำคัญของงานช่าง

http://064bce62.linkbucks.com

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 ประเภทของงานช่าง

http://f470b3e3.linkbucks.com
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้