ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจกสรุปใจความสำคัญของ พรบ.ฉบับเต็ม ทุกตำแหน่งสายงาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจกสรุปใจความสำคัญของ พรบ.ฉบับเต็ม ทุกตำแหน่งสายงาน

จุดเน้นใจความสำคัญ
พรบ. ฉบับเต็ม
พรบ.กระจายอำนาจ 2542
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
พรบ.เทศบาล 2496
พรบ.อบจ.
พรบ.อบต.
บริหารงานบุคคล 2542
บริหารราขการแผ่นดิน 2534
รัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทย 2550


ดาวโหลด
http://www.4shared.com/file/ntD-HJoY/_online.html
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
namphol ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากๆครับ
sasi0_0 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ทำไมเครื่องมันโหลดไม่ได้  ไม่เข้าใจเลย
oilice22 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
cybergirl ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณอย่างแรงคะ  นายหัว
5555
aurora69 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
๑)  ใจความสำคัญอยู่ต้นย่อหน้า
    ความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์อีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชัด คือเรื่องของการใช้ภาษา  มนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นตัวเขียน คือ เป็นภาษาหนังสือสำหรับให้ผู้อื่นอ่านและเข้าใจตรงตามที่ต้องการ  แต่สัตว์ใช้ได้แต่เสียงเท่านั้นในการสื่อสาร     แม้แต่เสียงหลายท่านก็ยังมีความเห็นว่าสัตว์จะทำเสียงเพื่อแสดงความรู้สึก  เช่น   โกรธ  หิว  เจ็บปวด เท่านั้น เสียงของสัตว์ไม่อาจสื่อความหมายได้ละเอียดลออเท่าภาษาพูดของมนุษย์

๒)  ใจความสำคัญอยู่ท้ายย่อหน้า
    ภายในวงงานศิลปะประเภทหนึ่งๆ มีรูปแบบของศิลปะนั้นแยกออกไป จิตรกรรมก็มีการวาดและระบายสีบนฝาผนัง  วาดเป็นเส้นบนกระดาษ  วาดและระบายเป็นภาพเล็กเป็นภาพใหญ่เป็นรูปคนรูปภูมิประเทศและอื่นๆ วรรณคดีก็เข้าในลักษณะนี้ รูปแบบของวรรณคดีไทยก็มีหลายแบบ  ถ้านับวรรณคดีต่างประเทศทั่วโลกก็มีรูปแบบเกือบจะนับไม่ถ้วน  คุณภาพของวรรณคดีขึ้นอยู่กับรูปแบบจะมีความดีหรือความบกพร่องภายในวงของรูปแบบแต่ละรูปแบบ   การพิจารณาวรรณคดีจึงเป็นไปตามรูปแบบแต่ละรูปๆ นั้น


๓)  ใจความสำคัญอยู่กลางย่อหน้า
    ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนจนเรียนรู้  ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นๆ  ในการฝึกนิสัยการฟังที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำของชาติในอนาคตครูไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการฟังไป  ควรระลึกไว้เสมอว่า    การฟังมีความสำคัญเท่าๆ  กับการพูด การอ่านและการเขียน   ถ้าผู้ฟังรู้จักฟังแล้วการฟังก็จะมีประโยชน์มาก    แต่ถ้าผู้ฟังไม่รู้จักการฟัง ผู้ฟังก็จะไม่ได้รับผลอะไรเลย  แต่ในทางตรงกันข้ามบางครั้งก็อาจจะมีโทษอันร้ายแรงเกิดขึ้นอีกด้วย
(

๔)  ใจความสำคัญอยู่ต้นและท้ายย่อหน้า
    ศิลปวัฒนธรรมในบ้านเมืองเรามักจะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน   ตัวอย่างบางคนชอบปลูกไม้ดอกไม้ผล เมื่อเกิดดอกออกผลก็ชื่นใจ เกิดความคิดที่จะทำดอกผลนั้นให้งดงามน่าดูยิ่งขึ้น  จึงมีผู้นำผลไม้มาประดิษฐ์ลวดลาย แล้วจัดวางในภาชนะให้มองดูแปลกตาน่ารับประทานลวดลายนั้นเกิดจากการตัด ผ่า ปอก คว้านและแกะสลัก  ส่วนไม้ดอกที่ออกดอก  ก็นำมาผูกมัดเป็นช่อบ้าง เป็นพวงเป็นพู่บ้าง  เสียบเป็นพุ่มหรือปักลงในแจกันก็ได้ตามแต่จะเห็นงาม   ชีวิตชาวไทยกับศิลปะความงามจึงแยกกันไม่ออก


๔.).ประโยคใจความสำคัญที่ไม่อยู่ในเนื้อเรื่อง
เมื่อพิจารณาถึงการแปล     หากผู้แปลไม่ระมัดระวังเรื่องสำนวนโวหารตามแบบฉบับของไทย    หรือตามแบบฉบับของภาษาต่างประเทศที่ประสงค์จะแปลแล้ว     ไม่ว่าจะเป็นภาษาธรรมดาหรือภาษากฎหมาย     มักจะเป็นผลทำให้ภาษาที่แปลผิดความมุ่งหมายไป     ผู้เขียนเห็นว่าการแปลที่จะให้ได้ทั้งเนื้อความและอรรถรสเหมือนตั้งฉบับนั้นเป็นเรื่องยาก     เพราะภาษาแต่ละภาษามีลีลา     มีแบบแห่งการผูกประโยค     และจัดลำดับคำของตนเอง   ฉะนั้น   ในบางกรณีการถอดความซึ่งหมายความถึงการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในสารถะให้ตรงตามต้นฉบับ     และมีอรรถรสเหมือนต้นฉบับ    โดยไม่ต้องเคร่งคัดในเรื่องการแปลคำต่อคำ     ประโยคต่อประโยคนั้น     ย่อมเป็นผลดีกว่าการแปลโดยตรง
ใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อ  คือ  การถอดความให้ผลดีกว่าการแปลโดยตรง


winnie22 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากคับ
lsipsij4 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
converse weapon weapon
[url=girls]converse slip[/url] converse high tops converse weapon Shop Footlocker.com for the latest Converse shoes for Men, Women and Kids. Including the converse chuck taylors  and Converse All-Star collections
寅涔福廷 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
论文代写、论文发表、企业软文撰写、写手招聘

(600家学术期刊征稿,300名博士代写qq1455336863)
论文代写、代发网站:http://www.lwtx001.com/
QQ:1455336863
Email:1455336863@qq.com

职称论文发表:
我们与六百多家学术杂志合作,均可在国家新闻出版总署官方网上查到http://www.gapp.gov.cn/(足以证明并非非法刊物),我们代发的刊物中,有核心期刊、国家优秀期刊,门类齐全,学科多样,如:教育类、经济管理贸易类、文化文学类、自然科学类、医学卫生类、农业技术类、工业技术类、哲社政史类、法律类等。

我们的优势:
1.            命中率比你自己投稿高(当你望眼欲穿却等不来你文章的发表之时,我们可解你燃眉之急,在你的文章可发表又可不发表的情况下,我们的推荐将确保你文章发表);
2.            版面费比你自己投稿低(因为我们与众多杂志社是长期合作关系,对于杂志社来说,我们是批发,而你是零售);
3.            我们可以在你收到稿件录用通知单之后,再收取杂志社开出的版面费及20%的中介推荐费(足以证明我们不抬价,版面费的高低由杂志社决定);
4.            我们可开具写有你单位名称的正式发票,以备你课题项目报销之用(这足以说明是杂志社在采用你的稿件,有些单位或高校甚至可以凭此证明你已经发表论文)。
5.            代发流程:(1)提出发表要求→(2)提交需发表文章→(3)审稿并推荐发表→(4)编辑部发稿件录用通知书→(5)支付版面费和中介费用→(6)编辑部寄样刊及发票。

论文代写:
我们拥有300多名来自全国各地各行业的博士、工程师、行业专家、副教授水平以上的兼职写作人员,倾心为你代写各类原创的高水平的论文(我们利用论文防抄袭软件进行检测,若写手的文章中有30%以上的抄袭内容将不予采用)。
1 .代写流程:(1)客户提出代写申请和要求→(2)写手完成写作提纲(硕博士提纲须交一定定金)→(3)你满意后收取你的一半代写润笔→(4)写手完成整篇文章,给你看三分之一左右的内容,你满意后付剩余部分的润笔→(5)把整篇文章提交给你;如果需要我们推荐发表,我们将为你推荐给最合适的刊物发表。
2. 代写范围:各类职称论文、硕士学位论文、本专科毕业论文(包括自考、网络学院、成交学院毕业论文)、核心论文、期刊论文、各式公务商务文章、文学剧本、广告脚本、策划书等等。
3. 代写费用:因学科难度、语种、级别而不同(当你九天八夜也憋不出一篇好文章而又急着要交稿时,相信你会认为我们的代写是物有所值)。

企业软文撰写:
我们将用优美的故事、小说、诗歌、散文,把你的企业、产品、服务,润物细无声地体现在文章里,以文学形式打动读者或消费者,令其印象深刻,产生不可抑制的购买和消费冲动。这种方式强于僵硬直白的广告营销。你可以把这些美文挂在企业网站上,印在企业内刊里,放在潜在消费者能够得着的渠道,让喜欢这些文章的人转发到各大网站,个人博客、微博、空间等处,成为一种不胫而走的营销途径,并以此丰富企业的文化,塑造良好的企业形象,提升产品和企业的知名度。

请加QQ联系:1455336863(加我时注明“论文发表”、“需代写论文”或“企业软文”字样);若是研究生以上学历及讲师工程师以上职称而想参与我们的写作团队,请在加我时注明“应聘写手”;若是有其他合作项目的加我时请注明“合作”。
QQ:1455336863
Email:1455336863@qq.com
      
我们是学人而非纯粹的商人,讲求诚信,为大家提供优质服务是我们的宗旨。
上海天下文章工作室(位于复旦同济上财上外大学园区腹地,有着五年的历史,诚信誉满江南)。

网站:http://www.lwtx001.com/

论文代写,论文发表
随风飘9 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
好多啊,哈哈,谢谢您

武则天秘史qvod鸿门宴快播在线观看
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้