ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3

ที่จำได้นะค่ะ - สารในพริก Capsaicin - Zea may ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ข้าวโพด - ดินพลุ เป็นดินที่มีความเป็นกรด พบบริเวณภาคใต้ - ไบโอดีเซล ใช้ปาล์ม - ข้อที่ถามลุ่มแม่น้ำ - ข้อมูลมีกี่แบบ - ชื่อวิทยาศาสตร์ข้อใดผิด -สารอัลลิซิน มีมากใน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ -ข้าว 1 ถัง มี 5.5 กก. 7.5 กก. 15 กก. 20 กก. -อายุของสิทธิบัตรพืช...ปี -เพศหญิง/ชาย Nominal Ratio ... -แผนพัฒนาศก. ปี ....... -แม่ให้นมลูก .... เดือน -ลุ่มแม่น้ำ... -กังหันชัยพัฒนา .... บำกัดน้ำเสีย -ค่าเงินแข็ง.... -หน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตร -การสื่อสารทางเดียว... -การสื่อสาร mass com... -อาสาสมัครเกษตร... -Sender - -วิธีป้องกันการเกิดเชื้อรา Alphatoxin ในถั่ว -ปรัชญาของกรมส่งเสริมการเกษตร... -หลักของ tissue culture.... -GMOs... -หลักทฤษฎีใหม่... -FTA.. -WTO... -ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนแปรผัน... -ค่าเสื่อมราคา ...คำนวณ 1,460 บาท -วิสาหกิจชุมชน 3ข้อ -ข้อที่มีตัวเลือก ปุ๋ยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต โพแทสเซียมไนเตรต โพแทสเซียมซัลเฟต -ใช้ส่วนใดของสบู่ดำมาสกัด... -ข้าวไวแสง .... -ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานเกี่ยวกับเกษตร ... -พืชที่ไม่ได้อยู่ใน พรบ.พันธุ์พืช ที่มีการแก้ไข .... พืชสงวน พืชอนุรักษ์ จำไม่ได้ -ถามเกี่ยวกับข้อมูล... ก.ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ -SWOT ... -รายรับ/รายจ่าย < 1 หมายถึง ... -.... วิธีคิด ทัศนคติ พฤติกรรม .. -แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคพืช ....ตอบ BT เฉยเลย ผิดง่ะ -โรคในข้าว เกิด/พบในช่วงไหนมาก ... -เกษตรผสมผสาน...การให้ปุ๋ยหมัก .... การฉีดสารเคมีทุกสัปดาห์...จำไม่ได้ -ใครเป็นคณะกรรมการและเลนานุการ วิสาหกิจชุมชน.... -ต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ไหน... -ที่ผสมสาร 45 ซีซี 45 เปอร์เซ็น....... - ลุ่มน้ำมีทั้งหมด 25 ลุ่มน้ำใช่เปล่า - ชะอมแก้ท้องผูกมั้ย -vission คือในอนาคตเปล่า - พัฒนาแบบแยกส่วนตรงกับสุภาษิตไหน - ช่วงวิกฤติน้ำของข้าว.......... -ผลลัพธ์ output outcome -ระยะให้นมลูก 3 เดือนเหรอ..... - ธาตุที่ไม่จำเป็นต่อพืช...c H O เปล่า......... -ต้นทุนไม่ผันแปร คือ ค่าเช่าโรงเรือน -เลขานุการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คือ เกษตรจังหวัด -FTA ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือกลุ่มประเทศ -สิทธิบัตร 20 ปี -WTO คือ การเจรจาทางการค้าของประเทศสมาชิก -ข้าวไวแสง คือ ข้าวที่ต้องการแสงมากในการออกดอก -แก้ท้องผูกน่าจะเป็นขี้เหล็ก ( ไม่แม่ใจ แต่ค้นบางส่วนแล้วเป็นขี้เหล็ก ) -การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ที่กรมวิชาการเกษตร -ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ผิด กล้วย -ปุ๋ยไม่เชิงเดียว คือ โปแตสเซียมไนเตรท -อนาคตคือ Vision -ช่วงวิกฤติน้ำของข้าว ช่วงออกดอก สร้างรวง -พัฒนาแบบแยกส่วน ตาบอดคลำช้าง -ธาตุที่ไม่จำเป็น ข้อ 4 -ข้าวเปลือก 1 ถัง 10 กก. -ข้อที่ไม่ใช่มาตรฐานเกษตร FDA ( ชื่อสำนักงาน อย. ) -ระยะให้นมลูก 6 เดือน -Out put นำความรู้ไปปฏิบัติแล้วเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ -Out come ทำให้ชีวิตมีความพอเพียง พออยู่พอกิน -ค่าเงินแข็ง ราคาผลผลิตต่ำลงเมื่อส่งออก -หลักทฤษฎีใหม่ ความพอประมาณ -หลัก tissue culture ใช้ส่วนที่เนื้อเยื่ออ่อน จะทำได้ดี 25 ลุ่มน้ำ , อายุยุวเกษตร10-25 ปี,อนาคต คือ วิสัยทัศน์,320 ล้านไร่,ขี้เหล็ก,เชื้อไฟทอปเทอร่า,มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือผลลัพธ์,ข้าวเปลือก 10กก.,ขี่ช้างจับตั๊กแตน,ใช่ไหมคำตอบนี้คงจำคำถามไดน่ะ อยากรู้ช่องทางการสื่อสาร,ค่าเสื่อมราคา 1,460 บาท,ผสมยา,ขั้นตอนที่ผู้ทำปัญหาต้องทำเอง,ผู้หญิง/ชาย ,.......... -มีข้อหนึ่งที่เรียง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม.... -พืชใดไม่ควรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ -สารป้องกันมะเร็งในถั่ว -วิตามินที่ทำให้ผิวสวย -แกล้งดินคือ....... -สารเร่งนอกฤดูมีมะม่ว ทุเรียน -การปลูกพืชหมุนเวียน -ชลประทานที่เหมาะสม ตอบ น้ำหยดเปล่า -หลังพักหนี้เกษรตกรกรมส่งเสริมควรทำ........ -ข้อที่มีช้อย ว่า 1.มนุษยสัมพันธ์ ใช้ภาษาถิ่น
สนใจ แนวข้อสอบ ติดต่อที่  โทร :081-0477807 [ครูนก]
Line ID : sobdaidee ,email: sobdaidee@gmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้