ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คอร์สาธิต เตรียมสอบสาธิต สอบเข้าสาธิต ติวเข้าสาธิต ติวสอบสาธิต สอบเข้าประถม
pnawin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

คอร์สาธิต เตรียมสอบสาธิต สอบเข้าสาธิต ติวเข้าสาธิต ติวสอบสาธิต สอบเข้าประถม

รับเด็กอนุบาล1-3 เพื่อติวสอบเข้าสาธิตเกษตรและโรงเรียนประถมในเครือสาธิตด่วน!!จำนวนจำกัด!!

 -โรงเรียนภูมิเลิศวิชาการ จัดคอร์สเตรียมความพร้อมสู่สาธิตให้กับน้องๆอนุบาล (อ.1-อ.3) ครูผู้สอนจะฝึกสมาธิ  เพิ่มทักษะทางเชาวน์ปัญญา และเรียนรู้ทักษะชีวิต  ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ และฝึกความชำนาญในการทำข้อสอบ สร้างความคุ้นเคย

หลักสูตรการปรับพื้นฐานก่อนวัยเรียนและการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าโรงเรียนในเครือสาธิตฯนั้น
มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับมุมมองและกระบวนการทางความคิดในการแก้ไขโจทย์ปัญหาผ่านสื่อ
การเรียนการสอนกิจกรรมและแบบฝึกหัดเชาวน์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของทักษะการแก้ปัญหา  และคิดหาทางออกอย่างสร้างสรรค์  โดยจะต้องมีการปูพื้นฐานน้องๆอย่างเป็นระบบโดยหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้น้องๆสามารถพัฒนาความรู้และความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในด้านทักษะภาษาไทย,คณิตศาสตร์,เชาว์ปัญญา, ด้านความรู้รอบตัว, ทักษะการฟัง ฯลฯ  และวัดประเมินผลทักษะของเด็กอย่างแม่นยำโดยทีมงานจากโรงเรียนในเครือสาธิตซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสอนและจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี

โทรจองด่วน!!!สำหรับคอร์สเตรียมความพร้อมสู่สาธิต  รับจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่
ครูนก 02-578-6100,02-578-6300 (โชคชัย 4 แยก 75) /  
www.plvschool.com
sheoest3 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Soccer web,sell all soccer jerseys,shoes,coat and so on
If you want buy the Soccer jerseys,you can go to www.jerseys58.com ,in the jerseys58 ,you can buy the soccer jerseys ,soccer shoes,soccer coat,soccer caps and so on all about the soccer things, we have the very more stock, and all soccer jerseys can print You want Name and Number.
sheoest3 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
MBT Swiss health shoes,The world's best selling shoes
Swiss health shoes MBT shoes,Now more and more people attach importance to health,In short, wearing MBT walking, not only training, as well as massage.So if you want buy the MBT shoes, you can go to www.mic28.com ,in this web, sell all style MBT men shoes andMBT women shoes, All is top quality ,and low price,Your health,go in shoes.
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้